Home

Ungdomskonventet
Den 9_12 juli i Bryssel

"Ja, vi kan drömma och få människor att drömma om Europa!

Vi bör inleda vårt arbete utan förutfattade meningar och forma vår vision av det nya Europa genom att ständigt och uppmärksamt lyssna på alla våra partner men även på dem som inte har någon annan identitet än sin europeiska tillhörighet.

När vi lyssnar bör vi prioritera ungdomarna, för vilka jag skulle önska att vi kunde anordna ett europeiskt ungdomskonvent med ett möte enligt vår modell [...] "

Valéry Giscard d'Estaing

Ordförande

(Utdrag ur inledningstalet till Europeiska konventet den 28 februari 2002)


Slutdokument antaget av Europeiska ungdomskonventet