Home

Plenarmötena

Konventet sammanträder en eller två gånger per månad i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.

Vid varje möte tar man upp diverse frågor men koncentrerar sig huvudsakligen på en eller två frågor.

Dagordningen fastställs av presidiet. Före varje möte får konventsledamöterna sig tillsända relevanta dokument, så att de kan förbereda sig inför mötena.

DE TRE SENASTE PLENARMÖTENA

Plenarmöten Huvudfrågor Debatt Förberedande dokument
9-10 juli 2003 - Avslutande möte Summary Delar av ordförande Giscard d'Estaings inlägg vid avslutningen av konventets möte den 10 juli 2003 (på franska)
4 juli 2003 - Muntlig rapport av ordföranden om Europeiska rådets möte den 20 juni

- Diskussion om reaktionerna på dok. CONV 802/03 (CONV 821/03) och den reviderade versionen i dok. CONV 836/03
Summary Utkast till konstitution, volym II - Utkast till reviderad text till den andra, tredje och fjärde delen

Reaktioner på utkastet till text i dokument CONV 802/03 - Översikt

Utkast till konstitution, volym II
11-13 juni 2003 - Den reviderade texten till ingressen och hela första delen samt protokollet om de nationella parlamentens roll och protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kommer att läggas fram. Summary Reviderad version av första delen

Samtliga plenarmöten
Mötesplan

Fullständiga referat från plenarmötena finns på Europaparlamentets webbplats.

Vill ni närvara vid ett plenarmöte?
Kontakta Europaparlamentets besökstjänst. E-post: vissem@europarl.eu

Vill ni följa debatterna i direktsändning?