Home

Sekretariatet

Konventet och presidiet bistås av ett sekretariat, som leds av en generalsekreterare, Sir John Kerr, tidigare chef för den brittiska diplomattjänsten. Sekretariatet bistår konventets samtliga ledamöter i allt som rör konventets arbete, särskilt när det gäller att utarbeta diskussionsunderlag för konventet, utkast till reflexionsdokument och sammanfattningar av debatterna. Det bistår också ordföranden, de båda vice ordförandena och Praesidium. Dessutom ansvarar sekretariatet för konventets logistiska och praktiska arrangemang och har i uppdrag att organisera Forums aktiviteter.

Dess medarbetare kommer huvudsakligen från rådets generalsekretariat men omfattar även experter från Europeiska kommissionen och Europaparlamentets sekretariat samt medarbetare med ursprung utanför institutionerna.

Nedan följer en fullständig förteckning över samtliga sekretariatets medarbetare och deras telefonnummer.

Sekretariatet

Sir John KERR
Generalsekreterare

Tel. 32-285 5071 / 5072 (secr.)
Email: john.kerr@consilium.eu.int
Fax : +32-285 5073

Annalisa GIANNELLA
Ställföreträdande generalsekreterare

Tel. 32-2-285 8044/8045 (secr.)
Email: annalisa.giannella@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 8155

Nikolaus MEYER-LANDRUT
Talesman

Tel. 32-2-285 5044/7105(secr.)
Email: convention.presse@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060


Ordfrandes Kansli

Walpurga SPECKBACHER
Kanslichef

Tel. 32-2-285 5240
Email: walpurga.speckbacher@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 7565

Alessandra SCHIAVO

Tel. 32-2-285 5972
Email: alessandra.schiavo@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 6162


Sekretariatets medarbetare
Skribenter :
Marta ARPIO SANTACRUZ

Tel. 32-2-285 6183
Email: marta.arpio@consilium.eu.int

Agnieszka BARTOL

Tel. 32-2-285 6694
Email: agnieszka.bartol@consilium.eu.int

Hervé BRIBOSIA

Tel. 32-2-285 5047
Email: herve.bribosia@consilium.eu.int

Maryem van den HEUVEL

Tel. 32-2-285 8503
Email: maryem.vandenheuvel@consilium.eu.int

Clemens LADENBURGER

Tel. 32-2-285 5057
Email: clemens.ladenburger@consilium.eu.int

María José MARTÍNEZ IGLESIAS

Tel. 32-2-285 5061
Email: maria-jose.martinez-iglesias@consilium.eu.int

Guy MILTON

Tel. 32-2-285 8519
Email: guy.milton@consilium.eu.int

Ricardo PASSOS

Tel. 32-2-285 5049
Email: ricardo.passos@consilium.eu.int

Kristin de PEYRON

Tel. 32-2-285 9816
Email: kristin.depeyron@consilium.eu.int

Alain PILETTE

Tel. 32-2-285 8989
Email: alain.pilette@consilium.eu.int

Etienne de PONCINS

Tel. 32-2-285 5112
Email: etienne.deponcins@consilium.eu.int

Konsulter :
Nicole BUCHET

Tel. 32-2-285 5180
Email: nicole.buchet@consilium.eu.int

Elisabeth GATEAU

Tel. 32-2-285 9806
Email: elisabeth.gateau@consilium.eu.int

Övriga medarbetare :
Alan PIOTROWSKI

Tel. 32-2-285 6240
Email: alan.piotrowski@consilium.eu.int

Anne WALTER

Tel. 32-2-285 6348
Email: anne.walter@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060

Postadress :

Europeiska konventets sekretariat
Rue de la Loi, 175
B-1048 BRYSSEL
BELGIEN