Home

Presstjänst och information

Pressmeddelanden
 
 
Arbetet
Plenarmötena
    Ämne / Sammanfattningar / Analysdokument
 
Arbetsgrupper
    Mötesreferat

Arbetsprogram
 
Program fr ordfrande Valéry Giscard d'Estaing

Program fr vice ordfrande Giuliano Amato
Program fr vice ordfrande Jean-Luc Dehaene


Fotoarkiv


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.