Home

Organisationen

KONVENTETS SAMMANSÄTTNING

Europeiska rådet har utsett Valéry Giscard d'Estaing till konventets ordförande och Giuliano Amato och Jean Luc Dehaene till vice ordförande.

I konventet samlas de mest framträdande deltagarna i debatten om unionens framtid. Utöver sin ordförande och sina båda vice ordförande består konventet av

  • 15 företrädare för medlemsstaternas stats- och regeringschefer (1 för varje medlemsstat),
  • 13 företrädare för kandidatländernas stats- och regeringschefer (1 för varje kandidatland),
  • 30 företrädare för medlemsstaternas nationella parlament (2 för varje medlemsstat),
  • 26 företrädare för kandidatländernas nationella parlament (2 för varje kandidatland),
  • 16 företrädare för Europaparlamentet,
  • 2 företrädare för Europeiska kommissionen.

Varje ordinarie konventsledamot har en suppleant.

Ekonomiska och sociala kommittén (tre företrädare), Regionkommittén (sex företrädare), arbetsmarknadens parter (tre företrädare) och Europeiska ombudsmannen bjuds in som observatörer.

Enligt Laekenförklaringen skall varje kandidatland delta fullt ut i överläggningarna, dock utan att kunna förhindra konsensus mellan medlemsstaterna.


Sammansättning

PLENARMÖTENA

Konventet har plenarmöten varje månad i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.

Mötena står öppna för allmänheten och pågår två halvdagar.


Plenarmötena

ARBETSGRUPPERNA

Konventsledamöterna deltar i arbetsgrupper för att ingående behandla särskilda ämnen.


Arbetsgrupperna

PRESIDIET

Presidiet ger drivkraft till konventets arbete. Konventets presidium består av konventets ordförande och vice ordförande, två företrädare för Europaparlamentet, två företrädare för kommissionen, två företrädare för de nationella parlamenten samt företrädare för den spanska, danska och grekiska regeringen (de länder som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionen under konventet).

Presidiet inbjuder en konventsledamot som utsetts av kandidatländernas företrädare till varje möte.


Presidiet

SEKRETARIATET

Konventet bistås av ett sekretariat som leds av Sir John Kerr, tidigare chef för den brittiska diplomattjänsten, med Annalisa Giannella, EU:s tjänsteman, som ställföreträdande generalsekreterare.

Sekretariatet
UTMANINGAR
DISKUSSIONER