Home

Nyckelorden

Ordförandeskapet i unionen (turordning)

Ordförandeskapet i unionen innehas av varje medlemsstat under sex månader enligt en särskild turordning. Att utöva ordförandeskapet är varje medlemsstats skyldighet och utgör deras bidrag till att Europeiska unionens arbete skall flyta smidigt. För närvarande går det sju och ett halvt år mellan varje gång en medlemsstat utövar ordförandeskapet.