Home

Nyckelorden

Europeiska unionen är under uppbyggnad sedan 50 år. För att beteckna de begrepp, regler, processer och institutioner som har inrättats under denna uppbyggnad har det skapats en särskild ordbok.

Detta är ingenting ovanligt eftersom alla stora nyskapelser har medfört nya ord (för att övertyga sig om detta räcker det att tänka på Internet).

Dessa ord som ingår i "EU-ordboken" förekommer ofta i konventets arbetsdokument och det är därför viktigt att veta vad de betyder. Dessutom ger de definitioner som föreslås här möjlighet att förstå hur unionen fungerar för närvarande och dess viktigaste principer.

Vissa ord och uttryck är särskilt betydelsefulla och fungerar som hänvisning till de flesta definitioner i "EU-ordboken":


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö