Home

Nyckelorden

 

Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och trädde i kraft den 1 maj 1999.

Det ändrar Maastrichtfördraget, bland annat inför Europeiska unionens kommande utvidgning. Bland annat införs en flexibilitetsklausul som under vissa villkor gör det möjligt att införa närmare samarbete mellan vissa medlemsstater. En del av de områden som omfattas av tredje pelaren flyttas till första pelaren (gemenskapspelaren), bland annat fri rörlighet för personer. Genom Amsterdamfördraget införs en sysselsättningspolitik för gemenskapen, principen om allmänhetens tillgång till institutionernas handlingar fastställs, medbeslutandeförfarandet och de fall där rådet beslutar med kvalificerad majoritet utvidgas.

Se också

Europeiska unionens pelare