Home

Nyckelorden

Variabel geometri

Ett Europa med "variabel geometri" avser en integrationsmodell där man erkänner skillnader mellan en grupp medlemsstater som önskar driva integrationen längre och andra medlemsstater som inte önskar eller inte kan klara en mer utvecklad integration.

Se också

Gemensam institutionell ram
Närmare samarbete
Inre kärna

Vägning av röster i rådet

Vid omröstning med kvalificerad majoritet i rådet har varje medlemsstat ett bestämt antal röster i förhållande till sin folkmängd med en vägning som skapar en viss jämvikt mellan länder med stor befolkning och länder med lägre folkmängd.

Se också

Dubbel majoritet
Utvidgning
Kvalificerad majoritet