Home

Handlingar

Generalinio Sekretoriaus pranešimas
  29/07/2003    Format PDF
 
Konvento Pirmininkų ataskaita Europos Sąjungos Vadovų Tarybos Pirmininkui
  18/07/2003    Format PDF
 
PAŽYMA DĖL EUROPOS KONVENTO DARBO METODŲ
Version en LT du document CONV 09/02
  14/03/2002    Format PDF
 
 
x

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.