Home

Handlingar

Обръщение на Генералния секретар
  29/07/2003    Format PDF
 
Доклад от Президентството на Конвента до Председателя на Европейския съвет
  18/07/2003    Format PDF
 
 
x

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.