Home

Arbetsdokument
Diskussionscirkel 2

WD 12 - CIRCLE 2 - Answers from Lord Tomlinson to the questions put to the Discussion Circle on the incorporation of the financial perspective in the Constitution (WD02) and on the budgetary procedures (WD04), including proposed Part I and Part II Treaty articles
  03/04/2003    Format PDF
 
WD 11 - CIRCLE 2 - Draft final report of the discussion circle on the budgetary procedure
  31/03/2003    Format PDF
 
WD 10 - CIRCLE 2 - Answers from Mr Sören Lekberg to the questions put to the Discussion Circle on the budgetary procedure (Working Document 4)
  28/03/2003    Format PDF
 
WD 09 - CIRCLE 2 - Paper by Mr Kimmo Kiljunen to the Discussion Circle on the budgetary procedure
  28/03/2003    Format PDF
 
WD 08 - CIRCLE 2 - Position taken by Mr Hans Martin Bury to the questionnaire on the financial perspective (Working document 01)
  27/03/2003    Format PDF
 
WD 07 - CIRCLE 2 - Answers from Ms Danuta Hübner to the questions put to the discussion circle on the financial perspective (WD 01 - CIRCLE 2)
  26/03/2003    Format PDF
 
WD 06 - CIRCLE 2 - Answers from Mr Sören Lekberg to the questions put to the discussion circle on the budgetary procedure
  24/03/2003    Format PDF
 
WD 05 - CIRCLE 2 - Proposal by Mr David O'Sullivan to the Discussion Circle on the budgetary procedure
  24/03/2003    Format PDF
 
WD 04 - CIRCLE 2 - Questionnaire on the budgetary procedure
  22/03/2003    Format PDF
 
WD 03 - CIRCLE 2 - Descriptive note on the budgetary procedure
  21/03/2003    Format PDF
 
WD 02 - CIRCLE 2 - Note on incorporating the financial perspective in the Constitution
  20/03/2003    Format PDF
 
WD 01 - CIRCLE 2 - Questionnaire on the financial perspective
  14/03/2003    Format PDF
 
 
x

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.