Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet - "Unionens och medlemsstaternas respektive rättigheter"
  08/10/2002      CONV 327/02  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:"Uppförandekod när det gäller nationella parlament"
  07/10/2002      CONV 326/02  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet - "En konstitution för Europeiska unionen"
  08/10/2002      CONV 325/02  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet - "En konstitution för Europeiska unionen"
  07/03/2003      CONV 325/2/02 REV2 Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet - "En konstitution för Europeiska unionen"
  06/12/2002      CONV 325/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Anne-Marie Sigmund, Göke Frerichs och Roger Briesch, Ekonomiska och sociala kommitténs observatörer i konventet - Resolution som antagits av Ekonomiska och sociala kommittén
  07/10/2002      CONV 323/02  Format PDF
 
Vilken roll får regioner med lagstiftande makt inom EU
  07/10/2002      CONV 321/02  Format PDF
 
Bidrag från Pierre Lequiller, ledamot av konventet:- "En president för Europa"
  07/10/2002      CONV 320/02  Format PDF
 
Bidrag från Olivier Duhamel och Pervenche Berès, ledamöter av konventet:"En europeisk lagstiftning för allmännyttiga tjänster"
  07/10/2002      CONV 319/02  Format PDF
 
Bidrag från Esko Olavi Seppänen, suppleant i konventet "Vad är demokrati?"
  07/10/2002      CONV 318/02  Format PDF
 
Bidrag från Robert Badinter, suppleant i konventet "En europeisk konstitution"
  30/09/2002      CONV 317/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet "Principuttalande om unionens yttre förbindelser"
  03/10/2002      CONV 315/02  Format PDF
 
Bidrag från Louis Michel och Pierre Chevalier, ledamöter av konventet "De nationella parlamentens roll i Europeiska unionen"
  01/10/2002      CONV 308/02  Format PDF
 
Bidrag från Louis Michel och Pierre Chevalier, ledamöter av konventet:"De nationella parlamentens roll i Europeiska unionen" "Förslag till förebyggande kontroll av principerna subsidiaritet och proportionalitet"
  02/10/2002      CONV 308/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet "Det europeiska försvaret"
  26/09/2002      CONV 301/02  Format PDF
 
Bidrag från Neil MacCormick, suppleant i konventet "Demokrati på många nivåer:Europeisk konstitutionell reform"
  24/09/2002      CONV 298/02  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, ledamot av konventet "Ny framtid för Europa"
  24/09/2002      CONV 291/02  Format PDF
 
"Förenkling av Europeiska unionens lagstiftnings- och budgetförfaranden" - Bidrag från Marta Fogler, suppleant i konventet och Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet
  01/10/2002      CONV 280/02  Format PDF
 
Bidrag från Joachim Wuermeling, suppleant i konventet:EU-reformen:Frågor om Europeiska kommissionens exklusiva initiativrätt
  01/10/2002      CONV 279/02  Format PDF
 
Bidrag från the Earl of Stockton, suppleant i konventet "EU:s framtid:Ett positivt konservativt synsätt"
  24/09/2002      CONV 278/02  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet "Konventet om Europas framtidER"
  01/10/2002      CONV 277/02  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet "Verklig subsidiaritet"
  18/09/2002      CONV 276/02  Format PDF
 
Bidrag från Neil MacCormick, suppleant i konventet "Subsidiaritet, sunt förnuft och kunskap om lokala förhållanden"
  18/09/2002      CONV 275/02  Format PDF
 
Bidrag från Olivier Duhamel, konventsledamot:"Audiovisuella offentliga tjänster i Europeiska konventets arbete"
  12/09/2002      CONV 264/02  Format PDF
 
"Förenkling av lagstiftningsförfaranden" - Bidrag från Peter Serracino-Inglott, konventsledamot, och John Inguanez, suppleant
  12/09/2002      CONV 263/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.