Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Sylvia-Yvonne KAUFMANN, ledamot av konventet:"En konstitutionell författning för ett socialt Europa"
  15/07/2002      CONV 190/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag från ledamöter av konventet
  12/07/2002      CONV 189/02  Format PDF
 
Bidrag från Karel DE GUCHT, ledamot av konventet "En annan roll för de nationella parlamenten i EU"
  11/07/2002      CONV 183/02  Format PDF
 
Bidrag från René VAN DER LINDEN, ledamot av konventet, och Wim VAN EEKELEN, suppleant i konventet:De nationella parlamentens roll:ett exempel på en "god praxis"
  11/07/2002      CONV 182/02  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto DINI, ledamot av konventet "Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik"
  09/07/2002      CONV 180/02  Format PDF
 
Bidrag från Andrew DUFF och Alain LAMASSOURE, Olivier DUHAMEL, Karel DE GUCHT, Sylvia KAUFMANN, Josef ZIELENIEC, ledamöter av konventet, och Pervenche BERES, suppleant i konventet. "Frågor som rör beslutsbefogenheter och subsidiaritet samt oklarheter som kan uppkomma i samband med dessa"
  09/07/2002      CONV 178/02  Format PDF
 
Bidrag från ledamöter av konventet
  08/07/2002      CONV 177/02  Format PDF
 
Bidrag från Filadelfio Basile, suppleant i konventet:Rättsliga och inrikes frågor
  05/07/2002      CONV 176/02  Format PDF
 
Bidrag från Maria Berger, suppleant i konventet Reformeringen av rättsliga instrument
  26/06/2002      CONV 160/02  Format PDF
 
Bidrag från Adrian Severin, suppleant i konventet "Europa:en framtid med frihet, säkerhet och rättvisa"
  03/07/2002      CONV 153/02  Format PDF
 
Bidrag från Karel De Gucht och Andrew Duff, ledamöter av konventet, samt Patrick Dewael, observatör i konventet Regionala och lokala enheters roll samt rollen för regioner med lagstiftande befogenheter
  26/06/2002      CONV 152/02  Format PDF
 
Bidrag från John Cushnahan, suppleant i konventet:Förslag till kustbevakning för EU
  28/06/2002      CONV 150/02  Format PDF
 
Bidrag från Georges Jacobs, observatör i konventet:Europeiska unionens uppdrag
  21/06/2002      CONV 127/02  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet
  19/06/2002      CONV 123/02  Format PDF
 
Bidrag från Gerhard Kurzmann, suppleant i konventet:De nationella parlamentens roll i EU
  18/06/2002      CONV 119/02  Format PDF
 
Bidrag från Reinhard Bösch, ledamot av konventet:Rättslig politik och inrikespolitik
  18/06/2002      CONV 118/02  Format PDF
 
Bidrag från Panayotis Ioakimidis, suppleant i konventet:Svar på frågorna i Laekenförklaringen
  18/06/2002      CONV 113/02  Format PDF
 
Bidrag från Joachim Wuermeling, ledamot av konventet:EU:s befogenheter
  17/06/2002      CONV 107/02  Format PDF
 
Bidrag från Michael Attalides, ledamot av konventet
  14/06/2002      CONV 102/02  Format PDF
 
Bidrag från Peeter Kreitzberg och Tunne Kelam, ledamöter av konventet:De nationella parlamentens roll
  13/06/2002      CONV 95/02  Format PDF
 
Bidrag från Filadelfio Guido Basile, suppleant i konventet:Europeiska unionens uppdrag
  13/06/2002      CONV 94/02  Format PDF
 
Bidrag från Peter Glotz, Peter Hein, Danuta Hübner, Ray McSharry och Pierre Moscovici, ledamöter av konventet:Befogenhetsfördelning
  14/06/2002      CONV 88/02  Format PDF
 
Bidrag från Antonio Tajani, ledamot av konventet Ett europeiskt rättsligt område och skydd av medborgarnas grundläggande rättigheter
  11/06/2002      CONV 87/02  Format PDF
 
Bidrag från Anne Van Lancker, ledamot av konventet:De socioekonomiska styrelseformerna i det konstitutionella fördraget
  10/06/2002      CONV 86/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Barrau, ledamot av konventet:de nationella parlamenten
  31/05/2002      CONV 84/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.