Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från David O'Sullivan, suppleant i konventet "Bidrag till ett preliminärt utkast till Europeiska unionens konstitution"
  10/01/2003      CONV 481/03  Format PDF
 
Bidrag från Joachim Wuermeling, suppleant i konventet: "Religiös hänvisning i det konstitutionella fördraget"
  31/01/2003      CONV 480/03  Format PDF
 
Bidrag från Pervenche Berès, suppleant i konventet, och Klaus Hänsch, ledamot av konventet:"Väsentliga delar av en europeisk konstitution"
  10/01/2002      CONV 479/03  Format PDF
 
Bidrag från Hubert Haenel, Pierre Lequiller, Olivier Duhamel, Alain Lamassoure, Josep Borell Fontelles, Gabriel Cisneros Laborda, Louis Michel och Ernani Lopes, ledamöter av konventet, samt Pascale Andréani, Pervenche Berès, Robert Badinter, Jacques Floch, Alfonso Dastis, Alejandro Muñoz-Alonso, Carlos Carnero Gonzalez och Pierre Chevalier, suppleanter i konventet:"Idrottens plats i det framtida fördraget"
  10/01/2003      CONV 478/03  Format PDF
 
Bidrag från John Bruton, ledamot av konventet:"Ett förslag avseende utnämning av kommissionens ordförande enligt artikel 18a i utkastet till konstitutionellt fördrag"
  09/01/2003      CONV 476/03  Format PDF
 
Bidrag från Evelin Lichtenberger, John Gormley, Neil MacCormick, Marie Nagy, Danny Pieters och Renée Wagener, suppleanter i konventet, samt Johannes Voggenhuber, ledamot av konventet:"Införlivande av hållbarhet och skydd för miljön i det framtida fördraget"
  07/01/2003      CONV 474/03  Format PDF
 
Fransk-tyskt bidrag om ekonomisk styrning
  22/12/2002      CONV 470/02  Format PDF
 
Bidrag från Hildegard Puwak, ledamot av konventet, och Constantin Ene, suppleant i konventet, med stöd för kommissionens meddelande och EU:s institutionella struktur
  18/12/2002      CONV 469/02  Format PDF
 
Bidrag från Marie Nagy, suppleant i konventet, och Johannes Voggenhuber, ledamot av konventet "Tjänster i allmänhetens intresse"
  07/01/2003      CONV 468/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure och Elmar Brok, ledamöter av konventet, samt Joachim Wuermeling, suppleant i konventet "Vittnesmål från de nationella parlamenten i fördragets ingress? Ett något okonventionellt förslag"
  18/12/2002      CONV 467/02  Format PDF
 
Bidrag från Jacob Söderman, ledamot av konventet - "Ombudsmannens roll i den framtida Europeiska konstitutionen"
  17/12/2002      CONV 466/02  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:"Preliminärt utkast till konstitutionellt fördrag (CONV 369/02) - en kommentar"
  16/12/2002      CONV 465/02  Format PDF
 
Bidrag från Marietta Giannakou, ledamot av konventet:- "Kampen mot narkotika:Ett nytt mål för delad behörighet i EU"
  16/12/2002      CONV 464/02  Format PDF
 
Bidrag från Marietta Giannakou, ledamot av konventet:- "Europeisk säkerhets- och försvarspolitik"
  16/12/2002      CONV 463/02  Format PDF
 
Bidrag från Pascale Andréani, suppleant i konventet - "Kulturens plats i det kommande fördraget"
  17/12/2002      CONV 460/02  Format PDF
 
Bidrag från Louis Michel, Gijs de Vries och Jaques Santer, ledamöter av konventet - "Memorandum från Benelux:en balanserad institutionell ram för en utvidgad mer effektiv och öppen union"
  11/12/2002      CONV 457/02  Format PDF
 
Bidrag från Antonio Tajani, ledamot av konventet:"Spazio di libertà, giustizia, sicurezza
  11/12/2002      CONV 456/02  Format PDF
 
Bidrag från Josep Borrell, ledamot av konventet samt Carlos Carnero och Diego López Garrido, suppleanter av konventet:"A European Constitution for peace, solidarity and human rights"
  11/12/2002      CONV 455/02  Format PDF
 
Bidrag från Josep Borrell, ledamot av konventet samt Carlos Carnero och Diego López Garrido, suppleanter av konventet:"Reivindicaciones en matiera de género en relación con el anteproyecto de Tratado Constitucional"
  11/12/2002      CONV 454/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet:"La réforme du Parlement européen"
  11/12/2002      CONV 453/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet:"De nouvelles institutions pour une nouvelle Europe"
  11/12/2002      CONV 452/02  Format PDF
 
Meddelande från kommissionen överlämnat av Michel Barnier och António Vitorino, ledamöter av konventet:"För Europeiska unionen fred, frihet, solidaritet - meddelande från kommissionen om den institutionella strukturen"
  05/12/2002      CONV 448/02  Format PDF
 
Bidrag från Jürgen Meyer, ledamot av konventet "Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa"
  12/12/2002      CONV 447/02  Format PDF
 
Bidrag från Georges Katiforis, ledamot av konventet "Fördragen och skydd för medborgarna mot olyckor och katastrofer"
  02/12/2002      CONV 444/02  Format PDF
 
Bidrag från Paraskevas Avgerinos, ledamot av konventet och Panayotis Ioakimidis, suppleant i konventet "Utkastet till konstitutionellt fördrag:Inledande anmärkningar"
  02/12/2002      CONV 443/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 x 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.