Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Rytis Martikonis, ledamot av konventet:- "Litauens regerings ståndpunkt om reformen av EU:s institutioner"
  28/02/2003      CONV 589/03  Format PDF
 
Bidrag från John Bruton, ledamot av konventet:- "Förslag om antagande av PRV-STV-systemet (proportionell representation/en enda överförbar röst) som enhetligt system för val till Europaparlamentet"
  27/02/2003      CONV 585/03  Format PDF
 
Bidrag från Sandra Kalniete, ledamot av konventet:- "Om principerna för arbetet med utkastet till konstitutionellt fördrag"
  26/02/2003      CONV 581/03  Format PDF
 
Bidrag från Jozsef Szajer, ledamot av konventet:- "Enhet i mångfalden"
  26/02/2003      CONV 580/03  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andriukaitis, ledamot av konventet:- "Utkastet till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget"
  26/02/2003      CONV 578/03  Format PDF
 
Bidrag från Jaques Floch, suppleant i konventet:- "För en europeisk konstitution som erkänner konfessionsfriheten"
  25/02/2003      CONV 577/03  Format PDF
 
Bidrag från Pervenche Berès, suppleant i konventet:- "Vilket medborgarskap för unionen?"
  25/02/2003      CONV 576/03  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, ledamot av konventet - "Budgetförfarandet"
  19/02/2003      CONV 568/03  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, ledamot av konventet:"EU-konventet, Europarådet och Europas framtid"
  19/02/2003      CONV 567/03  Format PDF
 
Bidrag från Péter Balázs, Irena Belohorska, Jan Figel, Alain Lamassoure, Liene Liepina, Rytis Martikonis, Rihards Piks, József Szájer, Pál Vastagh och Edmund Wittbrodt, ledamöter av konventet och Genowefa Grabowska, Krisjanis Karins, Guntars Krasts, Frantisek Kroupa och István Szent-Iványi, suppleanter i konventet - "Deltagande fullt ut i Europeiska konventet av de anslutande staterna och valet av tidpunkt för den kommande regeringskonferensen"
  19/02/2003      CONV 566/03  Format PDF
 
Bidrag från Paul Helminger, ledamot av konventet:- "De lokala myndigheterna har sin plats i en europeisk konstitution"
  18/02/2003      CONV 564/03  Format PDF
 
Bidrag från Marie Nagy, Renée Wagner och Neil MacCormick, suppleanter i konventet:"Euratomfördragets framtid inom ramen för den europeiska konstitutionen"
  18/02/2003      CONV 563/03  Format PDF
 
Bidrag från Lord Tomlinson, suppleant i konventet:"Förstärkning av den inre marknaden för finansiella tjänster"
  17/02/2003      CONV 562/03  Format PDF
 
Bidrag från Claudio Martini, observatör i konventet:"Att inbegripa unionens regionala och lokala dimension i båda delarna av fördraget"
  17/02/2003      CONV 561/03  Format PDF
 
Bidrag från Pierre Lequiller, ledamot av konventet:-" För en tjänst med unga europeiska biståndsarbetare"
  17/02/2003      CONV 560/03  Format PDF
 
Bidrag från Michael Frendo, ledamot av konventet:- "En klausul om solidaritet i den europeiska konstitutionen"
  17/02/2003      CONV 557/03  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet - Utkastet till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget
  13/03/2003      CONV 556/03  Format PDF
 
"Bidrag avseende den religiösa hänvisningen i den europeiska konstitutionen" från Hildegard Carola Puwak, ledamot av konventet
  13/02/2003      CONV 555/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - Kulturarvet
  13/02/2003      CONV 554/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - Regionkommittén
  13/02/2003      CONV 553/03  Format PDF
 
Bidrag från Henrik Dam Kristensen, ledamot av konventet - "De nationella parlamentens roll i det kommande EU-fördraget"
  12/02/2003      CONV 552/03  Format PDF
 
Bidrag från Danuta Hubner, ledamot av konventet - "Effektiv förvaltning i den utvidgade Europeiska unionen"
  12/02/2003      CONV 550/03  Format PDF
 
Bidrag från Joachim Wuermeling, suppleant i konventet - "Konkreta förslag till den institutionella strukturen"
  12/02/2003      CONV 549/03  Format PDF
 
Bidrag från Evelin Lichtenberger, suppleant i konventet - Det civila samhällets roll
  07/02/2003      CONV 546/03  Format PDF
 
Bidrag från Roberts Zile, suppleant i konventet "Ett socialt Europa"
  07/02/2003      CONV 545/03  Format PDF
 
1 2 3 4 5 x 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.