Home

Konventsdokument

Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan "Europas framtid:Konstitutionellt fördrag - utkast till artiklar om yttre åtgärder"
  15/05/2003      CONV 741/03  Format PDF
 
Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan:"Europas framtid:konstitutionellt fördrag - utkast till artiklar om institutionerna"
  15/05/2003      CONV 740/03  Format PDF
 
De nationella parlamentens roll i utkastet till konstitution
  14/05/2003      CONV 738/03  Format PDF
 
Kopia av ett brev från Peter Hain, ledamot av konventet, till ordförande Giscard d'Estaing om stadgan
  13/05/2003      CONV 736/03  Format PDF
 
Artiklar om domstolen och Europeiska unionens allmänna underrätt
  12/05/2003      CONV 734/03  Format PDF
 
Text framlagd av Josef Zielenic, ledamot av konventet:- "Den tjeckiska senatens 96:e resolution om EU:s framtida konstitutionella fördrag"
  08/05/2003      CONV 731/03  Format PDF
 
Konstitutionens andra del - Den andra rapporten från den expertgrupp som utsetts av Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar
  12/05/2003      CONV 729/03  Format PDF
 
Utkast till text till del IV med kommentarer
  26/05/2003      CONV 728/03  Format PDF
 
Utkast till text till avsnitt i tredje delen med kommentarer
  27/05/2003      CONV 727/03  Format PDF
 
Utkast till text till avsnitt i tredje delen med kommentarer
  28/05/2003      CONV 727/03 COR2 Format PDF
 
Utkast till text till avsnitt i tredje delen med kommentarer
  28/05/2003      CONV 727/03 COR1 Format PDF
 
Utkast till andra delen med kommentarer
  26/05/2003      CONV 726/03  Format PDF
 
Utkast till konstitution, volym II - Utkast till andra, tredje och fjärde delarna
  28/05/2003      CONV 725/03 COR1 Format PDF
 
Närmare samarbete - Artikel 32b avdelning V första delen, och artiklarna I-P andra delen av konstitutionen
  14/05/2003      CONV 723/03  Format PDF
 
Ingress
  28/05/2003      CONV 722/03  Format PDF
 
Brev från ordföranden till konventsledamöterna om konventets arbetsmetod under slutfasen
  08/05/2003      CONV 721/03  Format PDF
 
Motion enligt artikel 2 i konventets arbetssätt angående konventets kommande möten
  08/05/2003      CONV 720/03  Format PDF
 
(title not available)
  08/05/2003      CONV 717/03  Format PDF
 
Brev från Hannes Farnleitner och Louis Michel angående diskussionscirkeln om domstolen
  06/05/2003      CONV 716/03  Format PDF
 
Opinionsundersökning om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
  30/04/2003      CONV 712/03  Format PDF
 
Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan:- "Europas framtid - arbetsgruppen för konventet rapporterar om försvar och yttre åtgärder"
  02/05/2003      CONV 710/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändringar när det gäller - Unionens institutioner, utkast till artiklar avseende konstitutionens första del, avdelning IV (artiklarna 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 41) - Det demokratiska livet (första delen, avdelning VI, artikel X)
  09/05/2003      CONV 709/03  Format PDF
 
Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan:"Europas framtid - konstitutionellt fördrag - utkast till artiklarna 43-46 (medlemskap i unionen) samt allmänna bestämmelser och slutbestämmelser"
  30/04/2003      CONV 708/03  Format PDF
 
Översikt över ändringsförslagen avseende yttre åtgärder, bland annat försvarspolitiken:Utkast till artiklarna i första delen, avdelning V (artiklarna 29, 30, X) och i andra delen, avdelning B (artiklarna 1-36) och kapitel X (artikel X) i konstitutionen
  09/05/2003      CONV 707/03  Format PDF
 
Översikt över ändringsförslagen avseende yttre åtgärder, bland annat försvarspolitiken:Utkast till artiklarna i första delen, avdelning V (artiklarna 29, 30, X) och i andra delen, avdelning B (artiklarna 1-36) och kapitel X (artikel X) i konstitutionen
  13/05/2003      CONV 707/03 COR1 Format PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.