Home

Konventsdokument

Reviderade texter
  12/06/2003      CONV 811/03  Format PDF
 
Text framlagd av Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet
  16/06/2003      CONV 809/03  Format PDF
 
Nya eller reviderade bestämmelser i tredje delen
  11/06/2003      CONV 805/03  Format PDF
 
Utkast till konstitution, volym II - Utkast till reviderad text till den andra, tredje och fjärde delen
  12/06/2003      CONV 802/03  Format PDF
 
(title not available)
  09/06/2003      CONV 801/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 5 juni 2003
  06/06/2003      CONV 800/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - den 5 juni 2003 i Bryssel
  17/06/2003      CONV 798/03  Format PDF
 
Reviderad version av första delen
  10/06/2003      CONV 797/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring av - tredje delen, avdelning XI "Unionens funktion":domstolen (underavsnitt V) (artiklarna III-254-III-285 - f.d. artiklarna 221-245)
  06/06/2003      CONV 796/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändringar avseende närmare samarbeten:Utkast till artiklar i tredje delen (artiklarna III-318-III-325, f.d. artiklarna I-O) av konstitutionen
  06/06/2003      CONV 791/03  Format PDF
 
Text framlagd av Nazaré Pereira, suppleant i konventet:- "Resolution 115 från VEU:s parlamentariska församling om säkerhetspolitiken i ett utvidgat Europa"
  06/06/2003      CONV 789/03  Format PDF
 
Ungdomskonventets reaktion på utkastet till konstitution
  03/06/2003      CONV 788/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 30-31 maj 2003
  03/06/2003      CONV 786/03  Format PDF
 
Sammanfattande not från plenarmötet - Bryssel den 30-31 maj 2003
  16/06/2003      CONV 783/03  Format PDF
 
Text framlagd av Anne Van Lancker och andra medlemmar i konventets arbetsgrupp för ett socialt Europa
  03/06/2003      CONV 780/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklar i första delen (volym I) - Analys
  04/06/2003      CONV 779/03  Format PDF
 
(title not available)
  03/06/2003      CONV 772/03  Format PDF
 
Samråd med grupperingarna
  02/06/2003      CONV 771/03  Format PDF
 
Avdelning IV i första delen (institutionerna) - reviderad text
  02/06/2003      CONV 770/03  Format PDF
 
Text från de sex observatörerna från Regionkommittén vid konventet - "Territoriell sammanhållning"
  22/05/2003      CONV 754/03  Format PDF
 
(title not available)
  23/05/2003      CONV 751/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 15-16 maj 2003
  22/05/2003      CONV 750/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 15-16 maj 2003
  27/05/2003      CONV 748/03  Format PDF
 
Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan "Europas framtid:det konstitutionella fördraget - artiklarna 33-37 (Unionens demokratiska liv"
  15/05/2003      CONV 744/03  Format PDF
 
Text framlagd av Dick Roche, ledamot av konventet:- "Gemensamt ståndpunktsdokument om utvecklingssamarbete i det nya fördraget för Europeiska unionen"
  15/05/2003      CONV 743/03  Format PDF
 
1 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.