Home

Konventsdokument

Arbetsgruppen för ett socialt Europa
  22/11/2002      CONV 421/02  Format PDF
 
(title not available)
  22/11/2002      CONV 420/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 7-8 november 2002
  13/11/2002      CONV 400/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 7-8 november 2002
  12/11/2002      CONV 395/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 28-29 oktober 2002
  30/10/2002      CONV 381/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 28-29 oktober 2002
  31/10/2002      CONV 378/02  Format PDF
 
Frågeformulär inför debatten om sociala frågor
  29/10/2002      CONV 374/02  Format PDF
 
EUROPEISKA KONVENTETS möte|Torsdagen den 7 och fredagen den 8 november 2002
  31/10/2002      CONV 373/02  Format PDF
 
Preliminärt utkast till konstitutionellt fördrag
  28/10/2002      CONV 369/02  Format PDF
 
DAGORDNING för: EUROPEISKA KONVENTETS möte datum: Måndagen den 28 och tisdagen den 29 oktober 2002
  18/10/2002      CONV 352/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 3-4 oktober 2002
  09/10/2002      CONV 332/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 3-4 oktober 2002
  11/10/2002      CONV 331/02  Format PDF
 
DAGORDNING för: EUROPEISKA KONVENTETS möte datum: Torsdagen den 3 och fredagen den 4 oktober 2002
  26/09/2002      CONV 302/02  Format PDF
 
Motioner till presidiet i enlighet med artiklarna 2 och 15 i arbetsmetoderna
  26/09/2002      CONV 300/02  Format PDF
 
Motioner till presidiet i enlighet med artiklarna 2 och 15 i arbetsmetoderna - reviderad lista över undertecknare
  04/10/2002      CONV 300/02 COR2 Format PDF
 
Motioner till presidiet i enlighet med artiklarna 2 och 15 i arbetssättet - reviderad lista över undertecknare
  01/10/2002      CONV 300/02 COR1 Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 12-13 september 2002
  20/09/2002      CONV 287/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 12-13 september 2002
  17/09/2002      CONV 284/02  Format PDF
 
Tidsplan för mötena 2003
  12/09/2002      CONV 262/02  Format PDF
 
Tidsplan för arbetsgrupperna andra halvåret 2002
  17/09/2002      CONV 257/02  Format PDF
 
Arbetsgrupp VII för yttre åtgärder
  10/09/2002      CONV 254/02  Format PDF
 
Förenkling av fördragen och utarbetande av ett konstitutionellt fördrag
  10/09/2002      CONV 250/02  Format PDF
 
Arbetsgruppen för försvarsfrågor
  10/09/2002      CONV 248/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för försvarsfrågor
  10/09/2002      CONV 246/02  Format PDF
 
Sammansättning av arbetsgrupperna i andra omgången
  11/09/2002      CONV 243/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.