Home

Konventsdokument

Not om plenarmötet - i Brysselden 23-24 maj 2002
  29/05/2002      CONV 60/02  Format PDF
 
Höstens program
  22/05/2002      CONV 59/02  Format PDF
 
Arbetsgrupperna - Skriftväxling
  22/05/2002      CONV 55/02  Format PDF
 
Konventets möte den 23-24 maj 2002 - Att lyckas med unionens uppdrag
  17/05/2002      CONV 54/02  Format PDF
 
Arbetsgrupper
  17/05/2002      CONV 52/02  Format PDF
 
Arbetsgrupper
  28/05/2002      CONV 52/02 COR2 Format PDF
 
Arbetsgruppen
  22/05/2002      CONV 52/02 COR1 Format PDF
 
DAGORDNING Möte: EUROPEISKA KONVENTETS möte Datum: Torsdagen den 23 maj (kl. 15.00) och fredagen den 24 maj 2002
  14/05/2002      CONV 51/02  Format PDF
 
De rättsliga instrumenten:nuvarande system
  15/05/2002      CONV 50/02  Format PDF
 
Rapporter om nationella debatter
  13/05/2002      CONV 49/02  Format PDF
 
Konventet och det civila samhället
  13/05/2002      CONV 48/02  Format PDF
 
Avgränsning av befogenheter mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna - Det nuvarande systemet, problem och vägar att utforska
  15/05/2002      CONV 47/02  Format PDF
 
Bidrag
  13/05/2002      CONV 43/02  Format PDF
 
Not om plenarmötet - i Bryssel den 15-16 april 2002
  25/04/2002      CONV 40/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning vid mötet den 15-16 april 2002
  18/04/2002      CONV 35/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 21-22 mars 2002
  09/04/2002      CONV 25/02  Format PDF
 
DAGORDNING Möte: EUROPEISKA KONVENTETS möte Datum: Måndagen den 15 april (kl.15.00) och tisdagen den 16 april 2002
  05/04/2002      CONV 21/02  Format PDF
 
Tolkning från ansökarländernas språk
  28/03/2002      CONV 18/02  Format PDF
 
Beskrivning av det nuvarande systemet för avgränsning av befogenheter mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna
  28/03/2002      CONV 17/02  Format PDF
 
Möte i konventet den 15-16 april 2002 - Europas uppdrag
  28/03/2002      CONV 16/02  Format PDF
 
Ungdomsmöte inom konventet
  28/03/2002      CONV 15/02  Format PDF
 
Not om plenarmötet - i Bryssel den 21-22 mars 2002
  25/03/2002      CONV 14/02  Format PDF
 
Talarlista
  20/03/2002      CONV 11/02  Format PDF
 
Kandidatländernas önskemål
  14/03/2002      CONV 10/02  Format PDF
 
Not om arbetssätt
  14/03/2002      CONV 9/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.