Home

Konventsdokument

Översikt över förslagen till ändring rörande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa:Utkastet till artikel 31 i första delen och utkastet till artiklar i andra delen
  07/05/2003      CONV 644/1/03 REV1 Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring rörande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa:Utkastet till artikel 31 i första delen och utkastet till artiklar i andra delen
  02/04/2003      CONV 644/03 COR1 Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklarna 38-40 i det konstitutionella fördraget (Unionens finanser) - Översikt
  31/03/2003      CONV 643/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 17-18 mars 2003
  20/03/2003      CONV 633/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för det extra mötet den 5 mars 2003
  19/03/2003      CONV 631/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - den 17-18 mars 2003 i Bryssel
  21/03/2003      CONV 630/03  Format PDF
 
(title not available)
  19/03/2003      CONV 628/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från det extra plenarmötet - Bryssel den 5 mars 2003
  17/03/2003      CONV 624/03  Format PDF
 
Förslag till förfaringssätt när det gäller Euratomfördraget
  14/03/2003      CONV 621/03  Format PDF
 
Andra delen av konstitutionen - Rapport från arbetsgruppen med experter utsedda av Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar
  17/03/2003      CONV 618/03  Format PDF
 
Del II av konstitutionen - Rapport från arbetsgruppen med experter utsedda av Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar:= Avsnitt om den ekonomiska och monetära politiken
  20/03/2003      CONV 618/03 ADD1 Format PDF
 
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa - Utkast till artikel 31 i första delen - Utkast till artiklar i andra delen
  14/03/2003      CONV 614/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen - Analys
  12/03/2003      CONV 611/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - Översikt
  12/03/2003      CONV 610/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - Översikt
  13/03/2003      CONV 610/1/03 REV1 Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklarna 24-33 i det konstitutionella fördraget - Översikt
  12/03/2003      CONV 609/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklarna 24-33 i det konstitutionella fördraget - Översikt
  28/03/2003      CONV 609/1/03 REV1 Format PDF
 
(title not available)
  12/03/2003      CONV 608/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - den 27-28 februari 2003 i Bryssel
  11/03/2003      CONV 601/03  Format PDF
 
(title not available)
  03/03/2003      CONV 595/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 27-28 februari 2003
  03/03/2003      CONV 594/03  Format PDF
 
(title not available)
  28/02/2003      CONV 593/03  Format PDF
 
Öppet brev till konventets ordförande:"Att göra mindre och göra det bättre - en debatt om innehåll och ledning"
  28/02/2003      CONV 592/03  Format PDF
 
Respekten för principerna om religionsfrihet och den sekulariserade staten
  26/02/2003      CONV 587/03  Format PDF
 
Vägledande arbetsprogram
  27/02/2003      CONV 586/03  Format PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.