Home

Konventsdokument

Studie från Europeiska universitetsinstitutet, förelagd av konventets vice ordförande Giuliano Amato:- "Tio reflektioner om det konstitutionella fördraget för Europa"
  28/04/2003      CONV 703/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 24-25 april 2003
  28/04/2003      CONV 702/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 24-25 april 2003
  30/04/2003      CONV 696/03  Format PDF
 
Institutionerna - Utkast till artiklar i avdelning IV i konstitutionens första del
  23/04/2003      CONV 691/03  Format PDF
 
Torsdagen den 24 och fredagen den 25 april 2003
  15/04/2003      CONV 686/03  Format PDF
 
Utkast till artiklar om yttre åtgärder i det konstitutionella fördraget
  23/04/2003      CONV 685/03  Format PDF
 
Kompletterande mandat för den expertgrupp som utsetts av de juridiska avdelningarna
  11/04/2003      CONV 682/03  Format PDF
 
Sammanfattande not från plenarmötet - Bryssel den 3-4 april 2003
  09/04/2003      CONV 677/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 3-4 april 2003
  09/04/2003      CONV 675/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från det extra plenarmötet - Bryssel den 26 mars 2003
  08/04/2003      CONV 674/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändringar av de allmänna bestämmelserna och slutbestämmelserna:Utkast till artiklar i tredje delen (artiklarna A-I)
  14/04/2003      CONV 673/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändringar av de allmänna bestämmelserna och slutbestämmelserna:Utkast till artiklar i tredje delen (artiklarna A-I)
  24/04/2003      CONV 673/03 COR1 Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring när det gäller medlemskap i unionen:Utkast till artiklar som rör avdelning X i första delen (artiklarna 43-46)
  14/04/2003      CONV 672/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artikel 42 (Unionen och dess närmaste omvärld) - Analys
  14/04/2003      CONV 671/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring rörande unionens demokratiska liv - Utkast till artiklar avseende konstitutionens första del, avdelning VI (artiklarna 33-37)
  15/04/2003      CONV 670/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring rörande unionens demokratiska liv - Utkast till artiklar avseende konstitutionens första del, avdelning VI (artiklarna 33-37)
  23/04/2003      CONV 670/03 COR1 Format PDF
 
Närvaroförteckning för det extra mötet den 26 mars 2003
  02/04/2003      CONV 662/03  Format PDF
 
Text framlagd av Nazaré Pereira, suppleant i konventet:- "Säkerhetspolitiken i ett utvidgat Europa"
  15/05/2003      CONV 661/03  Format PDF
 
"Diskussionscirkeln" om egna medel
  31/03/2003      CONV 654/03  Format PDF
 
Unionens demokratiska liv
  31/03/2003      CONV 650/03  Format PDF
 
Avdelning IX:Unionen och dess närmaste omvärld
  02/04/2003      CONV 649/03  Format PDF
 
Avdelning X:Medlemskap i unionen
  02/04/2003      CONV 648/03  Format PDF
 
Tredje delen:Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
  02/04/2003      CONV 647/03  Format PDF
 
Torsdagen den 3 och fredagen den 4 april 2003
  28/03/2003      CONV 645/03  Format PDF
 
Översikt över förslagen till ändring rörande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa:Utkastet till artikel 31 i första delen och utkastet till artiklar i andra delen
  01/04/2003      CONV 644/03  Format PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.