Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Emilio Gabaglio, observatör vid konventet "ETUC (Europeiska fackliga samorganisationen) och Europeiska konventet"
  12/06/2003      CONV 799/03  Format PDF
 
Bidrag från Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet, och Marta Fogler, suppleant i konventet "Text baserad på det utkast till ingress som utarbetats av konventets presidium"
  06/06/2003      CONV 795/03  Format PDF
 
Bidrag från ett antal konventsledamöter:"Artikel 3:Unionens mål - Förslag om tillägg av en artikel 3.6 ny"
  06/06/2003      CONV 794/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet - "I en hållbar konstitution får de demokratiska reglerna inte åsidosättas"
  06/06/2003      CONV 793/03  Format PDF
 
Bidrag från John Cushnahan, suppleant i konventet:- "Presidiets utkast till konstitution"
  04/06/2003      CONV 790/03  Format PDF
 
Bidrag från Gabriel Cisneros Laborda, ledamot av konventet, "Förslag till ordningsföljd i det konstitutionella fördraget"
  02/06/2003      CONV 787/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - "Införlivande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i det konstitutionella fördraget"
  02/06/2003      CONV 785/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - "Närmare samarbete"
  02/06/2003      CONV 784/03  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, Lena Hjelm-Wallen, Danuta Hübner, Ivan Korcok, Dick Roche, Tunne Kelam, Rein Lang, ledamöter av konventet - Henrik Hololei, Bobby McDonagh, Ana Palacio, Robert Zile, Pat Carey, Kenneth Kvist, Urmas Reinsalu, Lord Tomlinson, Liina Tonisson, suppleanter i konventet:- "Artiklarna III.59 och III.60 i utkastet till EU:s konstitutionella fördrag"
  03/06/2003      CONV 782/03  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, Jan Zahradil, Jens-Peter Bonde, Peter Skaarup, ledamöter av konventet och Alexander Earl Earl of Stockton, Francesco Speroni, William Abitbol, suppleanter i konventet:- "En röst för miljoner"
  03/06/2003      CONV 781/03  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet:"För en effektiv och demokratisk lagstiftningsprocess"
  02/06/2003      CONV 778/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet:- "Förtydliga unionens grundläggande principer"
  02/06/2003      CONV 777/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet - "Inte bara säkerhet och rättvisa utan även frihet"
  02/06/2003      CONV 776/03  Format PDF
 
Bidrag från Esko Helle, suppleant i konventet:- "Om EU-institutionernas ordförande"
  02/06/2003      CONV 775/03  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, Irene Belohorska, Jan Zahradil, Jens-Peter Bonde, Peter Skaarup, ledamöter av konventet och Esko Seppanen, John Gormly, Per Dalgaard, William Abitbol, suppleanter i konventet:"Minoritetsrapport - demokratiernas Europa"
  30/05/2003      CONV 773/03  Format PDF
 
Bidrag från Frantisek Kroupa, suppleant i konventet:- "Lydelsen i en del av ingressen i EU:s konstitutionella fördrag"
  28/05/2003      CONV 769/03  Format PDF
 
Bidrag från Frantisek Kroupa, suppleant i konventet:"Kommentarer till konventets arbetssätt"
  28/05/2003      CONV 768/03  Format PDF
 
Bidrag från Patrick Dewael, observatör från Regionkommittén vid konventet:"Subsidiaritetsprincipen"
  28/05/2003      CONV 767/03  Format PDF
 
Bidrag från stats- och regeringscheferna i flera stater: "En unionskonstitution för alla - en framgång för konventet"
  28/05/2003      CONV 766/03  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet, och som undertecknats av 168 ledamöter av och suppleanter i konventet:"Förslag till konventet om öppenhet och insyn"
  28/05/2003      CONV 765/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:"Hur konstitutionen skall sättas i kraft"
  28/05/2003      CONV 764/03  Format PDF
 
Bidrag från Alfred Sant, ledamot av konventet och George Vella, suppleant i konventet - "Allmänna kommentarer till utkastet till konstitutionellt fördrag"
  26/05/2003      CONV 763/03  Format PDF
 
Bidrag från Lone Dybkjaer, suppleant i konventet - "Jämställdhet i det europeiska konstitutionella fördraget"
  23/05/2003      CONV 762/03  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet "PPE:s viktigaste synpunkter beträffande ekonomisk styrning"
  23/05/2003      CONV 761/03  Format PDF
 
Bidrag från Kimmo Kiljunen, ledamot av konventet "Samarbete mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet"
  23/05/2003      CONV 760/03  Format PDF
 
1 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.