Home

Bidrag från konventets ledamöter

"Förenkling av lagstiftningsförfaranden och Europeiska unionens instrument" - Bidrag från Jόzef Oleksy, ledamot av konventet
  11/09/2002      CONV 261/02  Format PDF
 
Bidrag från Hubert Haenel, ledamot av konventet "De nationella parlamentens och Europaparlamentets kompletterande roller"
  10/09/2002      CONV 255/02  Format PDF
 
"Lagstiftnings- och budgetförfaranden" - Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet
  09/09/2002      CONV 245/02  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner och Reinhard E. Bösch, ledamöter av konventet:"Hur man får subsidiaritetsprincipen att fungera i praktiken"
  05/09/2002      CONV 241/02  Format PDF
 
Bidrag från Hildegard Puwak, ledamot av konventet "Europa som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa"
  05/09/2002      CONV 240/02  Format PDF
 
Bidrag från Filadelfio Basile, suppleant i konventet "De nationella parlamentens roll"
  05/09/2002      CONV 239/02  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner, ledamot av konventet "Asyl, migration och polissamarbete"
  05/09/2002      CONV 238/02  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet "Europeiska unionen:fyra möjliga modeller"
  03/09/2002      CONV 235/02  Format PDF
 
Bidrag från Andrew DUFF, ledamot av konventet "Författningsmodell för den federala unionen Europa"
  03/09/2002      CONV 234/02  Format PDF
 
Bidrag från Caspar Einem, ledamot av konventet och Maria Berger, suppleant i konventet:"På väg mot en social union"
  04/09/2002      CONV 232/02  Format PDF
 
Bidrag från Michel Barnier och AntónioVitorino, ledamöter av konventet:"Gemenskapsmetoden"
  03/09/2002      CONV 231/02  Format PDF
 
Bidrag från Michel Barnier och António Vitorino, ledamöter av konventet:"Kommissionens initiativrätt"
  03/09/2002      CONV 230/02  Format PDF
 
Meddelande från kommissionen, överlämnat av Michel Barnier och António Vitorino, ledamöter av konventet:Meddelande från kommissionen till konventet av den 22 maj 2002:Projekt för Europeiska unionen
  03/09/2002      CONV 229/02  Format PDF
 
"En gemensam utrikespolitik för Europeiska unionen" - bidrag från Hannes Farnleitner, ledamot av konventet och Gerhard Tusek, suppleant i konventet
  13/08/2002      CONV 224/02  Format PDF
 
Bidrag från Jacob Söderman, europeisk ombudsman:|"Förslag till ändringar i fördraget"
  26/07/2002      CONV 221/02  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andrikuaitis, ledamot av konventet och Dalia Kutraite-Giedraitiene, suppleant i konventet " Att stärka de nationella parlamentens roll"
  01/08/2002      CONV 220/02  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem av konventet:"Förenkling av fördragen"
  26/07/2002      CONV 215/02  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem av konventet:"Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna"
  26/07/2002      CONV 214/02  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brook, Jacques Santer, René van der Linden, Joachim Wuermeling och andra ledamöter:"Subsidiariteten måste kontrolleras av ett rättsligt organ"
  24/07/2002      CONV 213/02  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet:De europeiska medborgarna och institutionerna
  19/07/2002      CONV 208/02  Format PDF
 
Bidrag från Inese Birzniece, suppleant i konventet:Europeiska unionens framtid
  19/07/2002      CONV 207/02  Format PDF
 
Bidrag från Caspar Einem, ledamot av konventet:Utrikes- och säkerhetspolitik
  17/07/2002      CONV 202/02  Format PDF
 
Bidrag från Eduardo ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, Jos CHABERT, Manfred DAMMEYER, Patrick DEWAEL, Claude DU GRANRUT, Claudio MARTINI, observatörer från Regionkommittén och ledamöter av konventet
  17/07/2002      CONV 195/02  Format PDF
 
Bidrag från Pavol Hamzik, ledamot av konventet:Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken som en del av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
  17/07/2002      CONV 194/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.