Home

Konventsdokument

Meddelande till generalsekreteraren
  29/07/2003      CONV 854/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 9 och 10 juli 2003
  23/07/2003      CONV 853/03  Format PDF
 
Konventionens avslutande - publikationer och åtkomst till webbplatsen på internet
  18/07/2003      CONV 852/03  Format PDF
 
Rapport från konventets ordförandeskap till Europeiska rådets ordförande
  18/07/2003      CONV 851/03  Format PDF
 
Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
  18/07/2003      CONV 850/03  Format PDF
 
Not om plenarmötet - den 4 juli 2003
  14/07/2003      CONV 849/03  Format PDF
 
Oanvända CONV-dokumentnummer
  29/07/2003      CONV 835/03  Format PDF
 
Dokument från René van der Linden och Frans Timmermans, ledamöter av konventet - "Uttalande om de nationella parlamentens roll för att öka den nationella medvetenheten om Europa"
  24/07/2003      CONV 834/03  Format PDF
 
Brev från Giuliano Amato, för Europeiska socialdemokratiska partiet; Elmar Brok, för Europeiska folkpartiet; och Andrew Duff, för Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet
  24/07/2003      CONV 833/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 9-10 juli 2003
  15/07/2003      CONV 832/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 4 juli 2003
  14/07/2003      CONV 831/03  Format PDF
 
Brev från Giuliano Amato, för Europeiska socialdemokratiska partiet, Elmar Brok, för Europeiska folkpartiet, och Andrew Duff, för Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet
  22/07/2003      CONV 829/03  Format PDF
 
Uppdaterade förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
  09/07/2003      CONV 828/03  Format PDF
 
Uppdaterade förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
  18/07/2003      CONV 828/1/03 REV1 Format PDF
 
(title not available)
  07/07/2003      CONV 823/03  Format PDF
 
AGENDA
  26/06/2003      CONV 822/03  Format PDF
 
(title not available)
  03/07/2003      CONV 822/1/03 REV1 Format PDF
 
(title not available)
  01/07/2003      CONV 822/03 COR1 Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till text i dokument CONV 802/03 - Översikt
  27/06/2003      CONV 821/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till dokument CONV 802/03 - Översikt
  02/07/2003      CONV 821/03 COR1 Format PDF
 
Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
  20/06/2003      CONV 820/03  Format PDF
 
Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
  04/07/2003      CONV 820/3/03 REV3 Format PDF
 
Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
  30/06/2003      CONV 820/2/03 REV2 Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 11-13 juni 2003
  27/06/2003      CONV 817/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 11 och 13 juni 2003
  19/06/2003      CONV 814/03  Format PDF
 
x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.