Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Proinsias de Rossa, ledamot av konventet - "Att ge unionen en verklig social dimension"
  24/04/2003      CONV 698/03  Format PDF
 
Bidrag från Proinsias de Rossa, ledamot av konventet - "Unionens institutioner"
  24/04/2003      CONV 697/03  Format PDF
 
Bidrag från Hanja Maij-Weggen, ledamot av konventet:- "Djurskydd i den europeiska konstitutionen"
  02/05/2003      CONV 695/03  Format PDF
 
Bidrag från Joseph Borrell och Diego López Garrido, ledamöter av konventet och Carlos Carnero, suppleant i konventet:- "Den europeiska konstitutionen och i strukturhänseende mindre gynnade områden (öar, bergsregioner och glesbefolkade regioner)"
  30/04/2003      CONV 694/03  Format PDF
 
Bidrag från Marta Fogler, suppleant i konventet:"Bidrag om budgetförfarandet"
  23/04/2003      CONV 693/03  Format PDF
 
Bidrag från Ana Palacio, suppleant i konventet:- "Debatt om Europas framtid"
  22/04/2003      CONV 690/03  Format PDF
 
Bidrag från Gabriel Cisneros Laborda, ledamot av konventet, samt Ana Palacio och Alejandro Muñoz Alonso, suppleanter i konventet:- "Debatt om Europas framtid"
  28/04/2003      CONV 690/1/03 REV1 Format PDF
 
Uttalande om ett förstärkt institutionellt partnerskap mellan Europarådet och Europeiska unionen
  14/04/2003      CONV 688/03  Format PDF
 
Bidrag till diskussionen om området med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 31 i konstitutionens första del samt artiklarna 1-23 i andra delen)
  14/04/2003      CONV 687/03  Format PDF
 
Bidrag från Silvia-Yvonne Kaufmann "Krav på konstitutionen för en europeisk union som kan leva i fred"
  11/04/2003      CONV 681/03  Format PDF
 
"Förslag beträffande den institutionella reformen"
  11/04/2003      CONV 680/03  Format PDF
 
Bidrag från Filadelfio Guido Basile, suppleant i konventet - Frågan om de religiösa rötterna
  09/04/2003      CONV 678/03  Format PDF
 
Bidrag från Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet "Ett område med frihet, rättvisa och säkerhet"
  09/04/2003      CONV 676/03  Format PDF
 
Bidrag från Kimmo Kiljunen och Matti Vanhanen, ledamöter av konventet, samt Esko Helle och Riitta Korhonen, suppleanter i konventet:- "Europeiska unionens framtid - arbetsmarknadens parter till stöd för välbefinnande"
  04/04/2003      CONV 669/03  Format PDF
 
Bidrag från Dominique de Villepin, ledamot av konventet:"Reformen av budgetbestämmelserna i fördraget"
  03/04/2003      CONV 668/03  Format PDF
 
Bidrag från Caspar Einem och Hannes Farnleitner, ledamöter av konventet, och Maria Berger, Reinhard Rack och Gerhard Tusek, suppleanter i konventet:"Presidiets förslag till förfaringssätt när det gäller Euratomfördraget (CONV 621/03)"
  02/04/2003      CONV 666/03  Format PDF
 
Bidrag från Pál Vastagh, ledamot av konventet:- "Frihet, säkerhet och rättvisa"
  02/04/2003      CONV 665/03  Format PDF
 
Bidrag från Frankrike och Nederländerna framlagt av Gijs de Vries och Dominique de Villepin "Förstärkning av kommissionens roll"
  02/04/2003      CONV 664/03  Format PDF
 
Rapport från brittiska överhusets särskilda EU-utskott, framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan "Utkast till artikel 31 samt utkast till artiklar från andra delen (frihet, säkerhet och rättvisa)"
  03/04/2003      CONV 663/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet:- "Förslag till ingressen"
  01/04/2003      CONV 660/03  Format PDF
 
"Införlivande av stadgan i EU:s konstitutionella fördrag"
  14/04/2003      CONV 659/03  Format PDF
 
Bidrag från flera ledamöter, suppleanter och observatörer: "Folkomröstning om den europeiska konstitutionen"
  31/03/2003      CONV 658/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, konventsledamot:- "Öppen samordningsmetod - en artikel i utkastet till fördrag"
  31/03/2003      CONV 653/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén och Gijs De Vries, ledamöter av konventet:- "Unionens framtida budgetsystem"
  28/03/2003      CONV 651/03  Format PDF
 
(title not available)
  28/03/2003      CONV 646/03  Format PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.