Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från medlemmar i Europeiska socialdemokratiska partiets grupp, ledamöter av konventet "Prioriteringar för Europa"
  08/11/2002      CONV 392/02  Format PDF
 
Bidrag från Michel Barnier och Antonio Vitorino, ledamöter av konventet|"Bättre samordning av den ekonomiska politiken"
  14/11/2002      CONV 391/02  Format PDF
 
Bidrag från Danuta Hübner, ledamot av konventet "De nationella parlamentens roll"
  07/11/2002      CONV 390/02  Format PDF
 
Bidrag från Panayotis Ioakimidis, suppleant i konventet "Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och försvarspolitik (GUSP/ESFP)"
  07/11/2002      CONV 389/02  Format PDF
 
Bidrag från Pierre Moscovici, ledamot av konventet - "Ett socialt Europa"
  06/11/2002      CONV 388/02  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet - "En europeisk utrikesminister"
  06/11/2002      CONV 387/02  Format PDF
 
Bidrag från Kimmo Kiljunen, ledamot av konventet "Europeisk säkerhets- och försvarspolitik som en integrerad del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken"
  07/11/2002      CONV 382/02  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, ledamot av konventet, och Lord Tomlinson, suppleant i konventet - "Befogenheter"
  29/10/2002      CONV 377/02  Format PDF
 
Bidrag från Sören Lekberg, ledamot av konventet:- "Frihet, säkerhet och rättvisa - hur kan Europeiska unionens beslutsfattande kapacitet ökas i brottsbekämpande syfte"
  29/10/2002      CONV 376/02  Format PDF
 
Bidrag från Iñigo MÉNDEZ DE VIGO, Klaus HÄNSCH och Andrew DUFF, ledamöter av konventet " Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - verkan och framtida status"
  25/10/2002      CONV 368/02  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, ledamot av konventet:"Top down is the wrong way up"
  24/10/2002      CONV 367/02  Format PDF
 
Bidrag från Caspar Einem, ledamot av konventet och Maria Berger, suppleant i konventet - "På väg mot en social union (2), social trygghet, socialpolitik, allmännyttiga tjänster"
  23/10/2002      CONV 364/02  Format PDF
 
Bidrag från Joachim Wuermeling, suppleant i konventet:"EU:s internationella avtal - förslag om förstärkning av den parlamentariska kontrollen"
  23/10/2002      CONV 362/02  Format PDF
 
Bidrag från Jos Chabert, observatör från Regionkommittén i konventet - "Vägen till en konstitution för Europas medborgare"
  22/10/2002      CONV 359/02  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner, Caspar Einem och Reinhard E. Bösch, ledamöter av konventet:- "Status som enda juridiska person - Euratomfördragets framtid"
  22/10/2002      CONV 358/02  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, ledamot av konventet - Ett konstitutionellt fördrag för Europeiska unionen
  15/10/2002      CONV 345/02  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, ledamot av konventet - Ett konstitutionellt fördrag för Europeiska unionen
  16/10/2002      CONV 345/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Klaus Hänsch, ledamot av konventet:"Euratomfördragets framtid"
  14/10/2002      CONV 344/02  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andriukaitis, ledamot av konventet, på grundval av "ståndpunkter som diskuterats av Seimas organ för EU-frågor i Litauen"
  10/10/2002      CONV 338/02  Format PDF
 
Bidrag från Antonio Tajani, ledamot av konventet - "Skydd av idrottens särart i gemenskapsrätten"
  10/10/2002      CONV 337/02  Format PDF
 
Bidrag från Antonio Tajani, ledamot av konventet "Särskild ställning för oberoende yrkesutövare i den europeiska konstitutionen"
  10/10/2002      CONV 336/02  Format PDF
 
Bidrag från Elena Ornella Paciotti, ledamot av konventet "Utkast till konstitution för Europeiska unionen"
  10/10/2002      CONV 335/02  Format PDF
 
Bidrag från Filadelfio Basile, suppleant i konventet "De nationella parlamentens roll"
  10/10/2002      CONV 334/02  Format PDF
 
Bidrag från Diego López Garrido, José Borrell och Carlos Carnero, ledamöter av konventet:- "En europeisk konstitution för fred, solidaritet och mänskliga rättigheter"
  08/10/2002      CONV 329/02  Format PDF
 
Bidrag från Francesco Enrico Speroni, ledamot av konventet - "Regionerna och Europeiska unionen:Vilka är framtidsutsikterna?"
  08/10/2002      CONV 328/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.