Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Renée Wagener, ledamot av konventet:"I det framtida konstitutionella fördraget bör hänvisning göras till principen om jämställdhet mellan kvinnor och män"
  29/11/2002      CONV 440/02  Format PDF
 
Bidrag från professor Jürgen Meyer, ledamot av konventet:"Möjlighet att föra talan inför domstol med hänvisning till stadgan om de grundläggande rättigheterna samt förbättring av enskilda personers rättsskydd"
  29/11/2002      CONV 439/02  Format PDF
 
Bidrag från konventsledamoten Lord Tomlinson:"Europeiska Ombudsmannen bör ingå i utkastet till konstitutionellt fördrag"
  28/11/2002      CONV 438/02  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner och Reinhard E. Bösch, ledamöter av konventet:"En ny impuls för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken"
  28/11/2002      CONV 437/02  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet:"Vad Europeiska unionens konstitution kommer att behöva innehålla om 'frihet, säkerhet och rättvisa'"
  28/11/2002      CONV 436/02  Format PDF
 
Bidrag från Joschka Fischer, ledamot av konventet, och Dominique de Villepin:"Tysk-franska förslag till Europeiska konventet om området med frihet, säkerhet och rättvisa"
  28/11/2002      CONV 435/02  Format PDF
 
Bidrag från Emilio Gabaglio, observatör i konventet "Ett konstitutionellt fördrag för ett socialt Europa för medborgarna"
  27/11/2002      CONV 433/02  Format PDF
 
Bidrag från Danny Pieters, suppleant i konventet "Sociala trygghetsfrågor i konventet"
  26/11/2002      CONV 432/02  Format PDF
 
Bidrag från Danny Pieters, suppleant i konventet "Sociala trygghetsfrågor i konventet"
  26/11/2002      CONV 432/02 ADD1 Format PDF
 
Bidrag från Hubert Haenel, ledamot av konventet:"Att göra de europeiska åtgärderna för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten verkningsfulla"
  25/11/2002      CONV 430/02  Format PDF
 
Bidrag från Hubert Haenel, ledamot av konventet:"Den europeiska identiteten"
  25/11/2002      CONV 429/02  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:"The Legislative and Executive Powers of the European Union:a New Scheme"
  22/11/2002      CONV 423/02  Format PDF
 
Bidrag från Dominique de Villepin och Joschka Fischer, ledamöter av konventet, med gemensamma fransk-tyska förslag till Europeiska konventet på området europeisk säkerhets- och försvarspolitik
  22/11/2002      CONV 422/02  Format PDF
 
Bidrag från Timothy Kirkhope, ledamot av konventet "Samarbete inte centralisering"
  21/11/2002      CONV 419/02  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet:"Förenkling och insyn går hand i hand"
  21/11/2002      CONV 416/02  Format PDF
 
Bidrag från Alfred Sant, ledamot av konventet, och George Vella, suppleant i konventet, med kommentarer till det nya utkastet till konstitutionellt fördrag
  21/11/2002      CONV 415/02  Format PDF
 
Bidrag från Ben Fayot, ledamot av konventet:"Utkast till konstitution för Europeiska unionen"
  19/11/2002      CONV 411/02  Format PDF
 
Bidrag från Erwin Teufel, ledamot av konventet "Riktlinjer för fördelningen av befogenheter mellan unionen respektive medlemsstaterna i ett framtida konstitutionellt fördrag"
  19/11/2002      CONV 410/02  Format PDF
 
Bidrag från Adrian Severin, suppleant i konventet:"Debatt om rapporten från arbetsgruppen för ekonomisk styrning, i Bryssel den 7-8 november 2022"
  19/11/2002      CONV 409/02  Format PDF
 
Bidrag från Evripidis Stylianidis, suppleant i konventet:"EU:s gemensamma ekonomiska och monetära politik"
  14/11/2002      CONV 404/02  Format PDF
 
Bidrag från Kimmo Kiljunen, ledamot av konventet:"Kommentarer till det preliminära utkastet till konstitutionellt fördrag"
  14/11/2002      CONV 403/02  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner, ledamot av konventet och Reinhard Rack, suppleant i konventet om "Utvidgning av rätten för enskilda personer att väcka talan i Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten"
  14/11/2002      CONV 402/02  Format PDF
 
Bidrag från Olivier Duhamel, ledamot av konventet, och Pervenche Berès, suppleant i konventet:- "Målen för unionen"
  12/11/2002      CONV 398/02  Format PDF
 
Bidrag från Pervenche Berès, suppleant i konventet:- "Målet för Europa?"
  12/11/2002      CONV 397/02  Format PDF
 
Bidrag från Josep Borrell, ledamot av konventet, samt Carlos Carnero och Diego López Garrido, suppleanter i konventet:"En konstitution för ett socialt och sysselsättningsfrämjande Europa"
  12/11/2002      CONV 394/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.