Home

Konventsdokument

Den nationella debatten om Europas framtid - Italien
  18/06/2002      CONV 110/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Slovakien
  18/06/2002      CONV 109/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Tyskland
  18/06/2002      CONV 108/02  Format PDF
 
Den nationella debatten om Europas framtid - Grekland
  17/06/2002      CONV 105/02  Format PDF
 
Den nationella debatten om Europas framtid - Portugal
  17/06/2002      CONV 104/02  Format PDF
 
Not angående plenarmötet - Bryssel den 6-7 juni 2002
  19/06/2002      CONV 97/02  Format PDF
 
Not om plenarmötet - i Bryssel den 6-7 juni 2002
  20/06/2002      CONV 97/02 ADD1 Format PDF
 
Förberedelser för plenarmötet om det civila samhället (24-25 juni)
  07/06/2002      CONV 85/02  Format PDF
 
Förberedelser för plenarmötet om det civila samhället (24-25 juni)
  31/05/2002      CONV 79/02  Format PDF
 
DAGORDNING Möte: EUROPEISKA KONVENTETS möte Datum: Torsdagen den 6 juni (kl. 15.00) och fredagen den 7 juni 2002
  29/05/2002      CONV 78/02  Format PDF
 
Arbetsgruppens sammansättning
  05/06/2002      CONV 77/02  Format PDF
 
Arbetsgruppens sammansättning
  14/06/2002      CONV 77/1/02 REV1 Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för ekonomisk styrning
  30/05/2002      CONV 76/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för kompletterande befogenheter
  31/05/2002      CONV 75/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för de nationella parlamenten
  30/05/2002      CONV 74/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för status som juridisk person
  31/05/2002      CONV 73/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för stadgan
  31/05/2002      CONV 72/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen om subsidiaritetsprincipen
  30/05/2002      CONV 71/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen om subsidiaritetsprincipen
  11/06/2002      CONV 71/02 COR1 Format PDF
 
Konventets möte den 6-7 juni 2002 - Att förstärka området med frihet, säkerhet och rättvisa
  31/05/2002      CONV 70/02  Format PDF
 
(title not available)
  31/05/2002      CONV 69/02  Format PDF
 
De nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen
  31/05/2002      CONV 68/02  Format PDF
 
De nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen
  29/05/2002      CONV 67/02  Format PDF
 
De nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen
  29/05/2002      CONV 67/1/02 REV1 Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 23-24 maj 2002
  28/05/2002      CONV 64/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.