Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:- "Behöver vi verkligen närmare samarbete?"
  22/05/2003      CONV 759/03  Format PDF
 
(title not available)
  22/05/2003      CONV 758/03  Format PDF
 
Bidrag från Gabriel Cisneros Laborda, ledamot av konventet:- "Fördelningen av mandat i Europaparlamentet och röstviktningen i rådet"
  22/05/2003      CONV 757/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet "Konsumentskydd"
  22/05/2003      CONV 756/03  Format PDF
 
Bidrag från Ernâni R. Lopes, ledamot av konventet "Utkast till bidrag till konventets överläggningar om att ta med turismen i det framtida konstitutionella fördraget"
  22/05/2003      CONV 755/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner, Jan Figel, Peter Hain, Lena Hjelm-Wallén, Dick Roche och Teija Tiilikainen, ledamöter av konventet samt Henrik Hololei och Poul Schlüter, suppleanter i konventet:"Att förbättra unionens reaktion på bedrägerier - alternativ till en europeisk åklagare"
  21/05/2003      CONV 753/03  Format PDF
 
Bidrag från Olivier Duhamel, konventsledamot - "Nödvändigheten av en enda text utan alternativ"
  20/05/2003      CONV 752/03  Format PDF
 
Bidrag från Pierre Lequiller, ledamot av konventet:- "För ett gradvis införande av en gemensam politik på området för forskning och utveckling"
  20/05/2003      CONV 749/03  Format PDF
 
Bidrag från Pierre Lequiller, ledamot av konventet:"För en ekonomisk förvaltning av Europeiska unionen"
  16/05/2003      CONV 747/03  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, Andrew Duff och Pierre Lequiller, ledamöter av konventet:"För en gemensam närvaro på sikt av Europeiska rådet och kommissionen "
  16/05/2003      CONV 746/03  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, ledamot av konventet:- "Ett väpnat EU:en aspekt av Europa som nation"
  16/05/2003      CONV 745/03  Format PDF
 
Bidrag från observatörerna från Regionkommittén vid konventet - "Den framtida tredje delen av konstitutionen"
  20/05/2003      CONV 742/03  Format PDF
 
Bidrag från Helle Thorning-Schmidt, suppleant i konventet - "Fyra goda skäl att avskaffa Ekonomiska och sociala kommittén"
  15/05/2003      CONV 739/03  Format PDF
 
Bidrag från Alexandru Athanasiu, ledamot av konventet:- "De europeiska institutionernas sätt att fungera"
  13/05/2003      CONV 737/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, ledamot av konventet - "Europeiska unionens framtida jordbrukspolitik"
  13/05/2003      CONV 735/03  Format PDF
 
Bidrag från Gijs de Vries, ledamot av konventet - "Det europeiska straffrättsliga området"
  12/05/2003      CONV 733/03  Format PDF
 
Bidrag från Beneluxländerna från Gijs de Vries, Jacques Santer och Louis Michel:"Unionens institutioner"
  08/05/2003      CONV 732/03  Format PDF
 
Bidrag från Vytenis Povilas Andriukaitis, ledamot av konventet - "Om EU:s institutionella struktur"
  07/05/2003      CONV 719/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet - "Europaparlamentets privilegier och immunitet"
  07/05/2003      CONV 718/03  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet - "Förslag till konstitutionens andra del om miljöskydd"
  06/05/2003      CONV 715/03  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, ledamot av konventet - "Institutionell reform av Europeiska revisionsrätten"
  05/05/2003      CONV 714/03  Format PDF
 
Bidrag från Hanja Maij-Weggen, ledamot av konventet:- "Öppenhet och insyn i konstitutionen?"
  02/05/2003      CONV 713/03  Format PDF
 
Bidrag från Ana Palacio, suppleant i konventet:- "Europeisk säkerhets- och försvarspolitik"
  29/04/2003      CONV 706/03  Format PDF
 
Bidrag från Karel De Gucht, ledamot av konventet:- "Europeiska kommissionen:Början till slutet?"
  28/04/2003      CONV 705/03  Format PDF
 
Bidrag från Alberto Costa, ledamot av konventet, och Guilherme d'Oliveira Martins, suppleant i konventet:- "Utkast till förslag om tillägg av en ny artikel om den öppna samordningsmetoden"
  28/04/2003      CONV 701/03  Format PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.