Home

ARBETSGRUPP II
Stadgan

Sammanfattning av mötet den 21 oktober 2002
  23/10/2002      CONV 360/02  Format PDF
 
Slutrapport från arbetsgrupp II
  22/10/2002      CONV 354/02  Format PDF
 
Sammanfattande not från mötet måndagen den 7 oktober 2002 under ordförandeskap av kommissionsledamot António Vitorino
  17/10/2002      CONV 351/02  Format PDF
 
Sammanfattande not från mötet fredagen den 4 oktober 2002 under ordförandeskap av kommissionsledamot Antonio Vitorino
  17/10/2002      CONV 350/02  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 21 oktober 2002 kl. 9.30-13.00
  16/10/2002      CONV 348/02  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 7 oktober 2002 kl. 10.00-18.30
  01/10/2002      CONV 309/02  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 4 oktober 2002 kl. 14.30-18.30
  30/09/2002      CONV 306/02  Format PDF
 
Sammanfattande not från mötet den 17 september 2002 med kommissionsledamot António VITORINO som ordförande
  26/09/2002      CONV 295/02  Format PDF
 
(title not available)
  09/09/2002      CONV 244/02  Format PDF
 
Sammanfattande not från mötet den 23 juli 2002 under ordförandeskap av kommissionär António VITORINO
  31/07/2002      CONV 223/02  Format PDF
 
Sammanfattande not från mötet den 12 juli 2002 med kommissionär Antonio VITORINO som ordförande
  18/07/2002      CONV 203/02  Format PDF
 
(title not available)
  15/07/2002      CONV 196/02  Format PDF
 
DAGORDNING för: Mötet i arbetsgruppen för stadgan datum: Fredagen den 12 juli 2002
  03/07/2002      CONV 172/02  Format PDF
 
Sammanfattande not för mötet den 25 juni 2002
  28/06/2002      CONV 164/02  Format PDF
 
Mötesplan
  18/09/2002      CONV 163/02  Format PDF
 
(title not available)
  19/06/2002      CONV 121/02  Format PDF
 
Föreskrifter för och följder av ett införlivande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i fördragen samt gemenskapens/unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  18/06/2002      CONV 116/02  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen för stadgan
  31/05/2002      CONV 72/02  Format PDF
 
x

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.