Home

Konventsdokument

Utkast till protokoll om - tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, - de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen
  27/02/2003      CONV 579/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget - Översikter
  21/02/2003      CONV 574/03  Format PDF
 
Reaktioner på utkastet till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget - Översikter
  26/02/2003      CONV 574/1/03 REV1 Format PDF
 
Utkast till artiklarna 24-33 i det konstitutionella fördraget
  26/02/2003      CONV 571/03  Format PDF
 
(title not available)
  19/02/2003      CONV 565/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 6-7 februari 2003
  13/02/2003      CONV 548/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 6-7 februari 2003
  11/02/2003      CONV 547/03  Format PDF
 
Diskussionscirkel:för domstolen
  07/02/2003      CONV 543/03  Format PDF
 
Mandat för arbetsgruppen med experter utsedda av juridiska avdelningen
  06/02/2003      CONV 529/03  Format PDF
 
Utkast till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget
  06/02/2003      CONV 528/03  Format PDF
 
Sammanfattande not från kontaktgruppen för regionala och lokala organ
  31/01/2003      CONV 523/03  Format PDF
 
DAGORDNING möte: Europeiska konventet datum: Torsdagen den 6 och fredagen den 7 februari 2003
  30/01/2003      CONV 519/03  Format PDF
 
Den regionala och lokala dimensionen i Europa
  29/01/2003      CONV 518/03  Format PDF
 
Europaparlamentets resolutioner, översända av Iñigo Méndez de Vigo y Montojo "De regionala och lokala myndigheternas roll i den europeiska integrationen" "Indelning av rättsakter och rangordning av lagar och föreskrifter inom Europeiska unionen"
  29/01/2003      CONV 517/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 20-21 januari 2003
  27/01/2003      CONV 508/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 20-21 januari 2003
  22/01/2003      CONV 502/03  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 20 december 2002
  13/01/2003      CONV 482/03  Format PDF
 
Institutionernas sätt att fungera
  10/01/2003      CONV 477/03  Format PDF
 
(title not available)
  10/01/2002      CONV 475/03  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 20 december 2002
  23/12/2002      CONV 473/02  Format PDF
 
(title not available)
  13/12/2002      CONV 462/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 5-6 december 2002
  16/12/2002      CONV 458/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 5-6 december 2002
  13/12/2002      CONV 449/02  Format PDF
 
Sammansättning av arbetsgruppen för ett socialt Europa
  16/12/2002      CONV 445/1/02 REV1 Format PDF
 
Not från Europarådet som vidarebefordrats av Sören Lekberg, ledamot av konventet
  22/11/2002      CONV 427/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 x 7 8 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.