Home

Konventsdokument

DAGORDNING för: EUROPEISKA KONVENTETS möte datum: Torsdagen den 12 och fredagen den 13 september 2002
  06/09/2002      CONV 226/02  Format PDF
 
Konventets möte den 12-13 september 2002 - Förenkling av lagstiftningsförfaranden och instrument
  06/09/2002      CONV 225/02  Format PDF
 
Lagstiftningsförfarandena (inbegripet budgetförfarandet) - nuvarande förhållanden
  24/07/2002      CONV 216/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 11-12 juli 2002
  24/07/2002      CONV 212/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid:- Lettland
  13/09/2002      CONV 207/1/02 REV1 Format PDF
 
Arbetsgrupper:Andra omgången
  19/07/2002      CONV 206/02  Format PDF
 
Slutdokument antaget av Europeiska ungdomskonventet
  19/07/2002      CONV 205/02  Format PDF
 
Sammanfattande rapport från plenarmötet - Bryssel den 11-12 juli 2002
  16/07/2002      CONV 200/02  Format PDF
 
Not från Europarådet, överlämnad av René van der Linden, ledamot av konventet
  17/07/2002      CONV 193/02  Format PDF
 
Bilaga II till slutsatserna från Europeiska rådet i Sevilla - brevväxling
  11/07/2002      CONV 185/02  Format PDF
 
Motion om beslut om utarbetande av ett konstitutionellt fördrag
  10/07/2002      CONV 181/02  Format PDF
 
Motion om beslut om utarbetande av ett konstitutionellt fördrag
  15/07/2002      CONV 181/02 COR1 Format PDF
 
Arbetsgruppen för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
  09/07/2002      CONV 179/02  Format PDF
 
Den nationella debatten om Europas framtid - Österrike
  03/07/2002      CONV 174/02  Format PDF
 
DAGORDNING för: EUROPEISKA KONVENTETS möte datum: Torsdagen den 11 och fredagen den 12 juli 2002
  03/07/2002      CONV 171/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Nederländerna
  02/07/2002      CONV 169/02  Format PDF
 
Not om plenarmötet den 24-25 juni i Bryssel
  04/07/2002      CONV 167/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Turkiet
  28/06/2002      CONV 166/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Finland
  28/06/2002      CONV 165/02  Format PDF
 
De rättsliga instrumenten:nuvarande system
  13/06/2002      CONV 162/02  Format PDF
 
EU:s externa åtgärder
  03/07/2002      CONV 161/02  Format PDF
 
Närvaroförteckning för mötet den 24-25 juni 2002
  28/06/2002      CONV 159/02  Format PDF
 
Not från Europarådet, överlämnad av Jacques Santer, ledamot av konventet
  25/06/2002      CONV 157/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Danmark
  21/06/2002      CONV 151/02  Format PDF
 
Rapport om den nationella debatten om Europas framtid - Slovenien
  20/06/2002      CONV 149/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 x 9 10 11 12

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.