Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Einem Caspar, ledamot av konventet
  27/01/2003      CONV 510/03  Format PDF
 
Bidrag från Kimmo Kiljunen och Matti Vanhanen, ledamöter av konventet, samt Riitta Korhonen och Esko Helle, suppleanter i konventet - "Statsrådets rapport om Finlands ståndpunkter rörande Europas framtid och frågor som uppkommit under konventet"
  27/01/2003      CONV 509/03  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, ledamot av konventet "Jämvikten mellan institutionerna"
  23/01/2002      CONV 507/03  Format PDF
 
Bidrag från Olivier Duhamel, ledamot av konventet - "Utnämning av kommissionens ordförande"
  23/01/2003      CONV 506/03  Format PDF
 
Bidrag från Jacob Söderman, observatör i konventet - "Institutionernas sätt att fungera"
  23/01/2003      CONV 505/03  Format PDF
 
Bidrag från Hubert HAENEL, Gisela STUART och 43 andra nationella parlamentsledamöter, ledamöter av konventet - "De nationella parlamentens roll"
  23/01/2003      CONV 503/03  Format PDF
 
Bidrag från Josep BORELL FONTELLES, ledamot av konventet "Låt oss lämna Gud i fred"
  21/01/2003      CONV 501/03  Format PDF
 
Bidrag från Sören Lekberg, ledamot av konventet "Val av ordföranden för Europeiska kommissionen av nationella parlament"
  22/01/2003      CONV 500/03  Format PDF
 
Bidrag från Johannes Voggenhuber, ledamot av konventet "Europas enhet"
  21/01/2003      CONV 499/03  Format PDF
 
Bidrag från Louis Michel, ledamot av konventet, och Pascale Andreani, suppleant i konventet - "Tjänster av allmänt intresse"
  21/01/2003      CONV 498/03  Format PDF
 
Bidrag från Roger Briesch, Göke Frerichs och Anne-Maire Sigmund, observatörer i konventet "Två artiklar till Europeiska unionens konstitutionella fördrag"
  21/01/2003      CONV 497/03  Format PDF
 
Bidrag från Dick Roche, ledamot av konventet:"Utnämning av kommissionens ordförande:Elektorskollegiets roll"
  20/01/2003      CONV 496/03  Format PDF
 
Bidrag från Erwin Teufel, ledamot av konventet "Freiburg-utkastet till ett europeiskt konstitutionellt fördrag"
  20/01/2003      CONV 495/03  Format PDF
 
Bidrag från sex observatörer vid konventet "Regionkommittén och Europeiska unionens framtid"
  17/01/2003      CONV 494/03  Format PDF
 
Bidrag från Daniel Valtchev, ledamot av konventet - "Bidrag till konventets debatt om institutionernas sätt att fungera"2
  17/01/2003      CONV 493/03  Format PDF
 
Bidrag från Josef Zieleniec, ledamot av konventet - "Ordförandeskapsfrågan inom Europeiska unionen"
  17/01/2003      CONV 492/03  Format PDF
 
Bidrag från Frans Timmermans, ledamot av konventet - "Det europeiska statistiksystemets framtid"
  17/01/2002      CONV 491/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, Teija Tiilikainen och Dick Roche Wallen, ledamöter av konventet - "Ett konstitutionellt fördrag - öppenhet och god förvaltning inom EU:s institutioner"
  16/01/2003      CONV 490/03  Format PDF
 
Bidrag från Dominique de Villepin och Joschka Fischer, ledamöter av konventet
  16/01/2003      CONV 489/03  Format PDF
 
Bidrag från Adrian Severin, suppleant i konventet:"Reformeringen av institutionerna"
  16/01/2003      CONV 488/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, för ett antal ledamöter och suppleanter i konventet:"Avgörande aspekter på reformeringen av institutionerna"
  16/01/2003      CONV 487/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, för ett antal ledamöter och suppleanter i konventet:"Avgörande aspekter på reformeringen av institutionerna"
  16/01/2003      CONV 487/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Elena PACIOTTI, suppleant i konventet - "Om ordförandeskapet för Europeiska unionen och dess institutioner"
  15/01/2003      CONV 486/03  Format PDF
 
Bidrag från Jan Kohout, ledamot av konventet - "Icke officiellt dokument om reform av EU:s institutioner"
  15/01/2003      CONV 485/03  Format PDF
 
Bidrag från Josep Borrell, ledamot av konventet, Carlos Carnero och Diego López Garrido, suppleanter i konventet "Ekonomisk och social sammanhållning"
  22/01/2003      CONV 483/03  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 x 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.