Home

II - Diskussionscirkel om budgetförfarandet

Slutrapport från diskussionscirkeln om budgetförfarandet
  14/04/2003      CONV 679/03  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 4 april 2003 (14.30-18.00)
  31/03/2003      CONV 657/03  Format PDF
 
Sammansättning av diskussionscirkeln om budgetförfarandet
  18/03/2003      CONV 629/03  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 26 mars 2003
  19/03/2003      CONV 627/03  Format PDF
 
Dagordning för mötet den 18 mars 2003
  17/03/2003      CONV 623/03  Format PDF
 
Mötesschema
  17/03/2003      CONV 617/03  Format PDF
 
"Diskussionscirkel" om budgetförfarandet
  13/03/2003      CONV 612/03  Format PDF
 
x

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.