Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet och Marta Fogler, suppleant i konventet - "Bidrag om närmare samarbete i den europeiska försvarspolitiken"
  07/07/2003      CONV 846/03  Format PDF
 
Bidrag från Esko Helle, suppleant i konventet - "Konventets arbete är slutfört"
  07/07/2003      CONV 845/03  Format PDF
 
Bidrag från David Heathcoat-Amory, ledamot av konventet - "System med dålig förvaltning"
  07/07/2003      CONV 844/03  Format PDF
 
Bidrag från Manfred Dammeyer, observatör vid konventet - "Regionkommitténs förslagsbefogenheter"
  07/07/2003      CONV 843/03  Format PDF
 
Bidrag från Hanja Maij-Weggen, ledamot av konventet:- "Djurskydd i del III i den europeiska konstitutionen"
  03/07/2003      CONV 842/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet:- "Synpunkter på artikel III-230 (CONV 836/03)"
  03/07/2003      CONV 841/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet:- "Några tekniska anpassningar av tredje delen av konstitutionen"
  30/06/2003      CONV 840/03  Format PDF
 
Bidrag från Michel Barnier och Antonio Vitorino, ledamöter av konventet:- "Gemensam avdelning för yttre åtgärder"
  30/06/2003      CONV 839/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:- "Att få konstitutionen att fungera:Omröstning med kvalificerad majoritet, medbeslutande och verkställighetsansvar - med förslag till ändringar av förfaranden i tredje delen"
  30/06/2003      CONV 838/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff, ledamot av konventet:- "Att få konstitutionen att fungera:Omröstning med kvalificerad majoritet, medbeslutande och verkställighetsansvar - med förslag till ändringar av förfaranden i tredje delen"
  01/07/2003      CONV 838/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag från Pierre Lequiller, ledamot av konventet:- "Förslag till en väl avvägd och effektiv sammansättning av kommissionen"
  30/06/2003      CONV 837/03  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde till konventet "Förslag om öppenhet" undertecknat av 200 ledamöter och suppleanter
  10/07/2003      CONV 830/03  Format PDF
 
Bidrag från sex observatörer vid konventet:"Resolution om konventets rekommendationer"
  09/07/2003      CONV 827/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, Teija Tiilikainen, Peter Hain, Gijs de Vries, ledamöter av konventet, och Hendrik Hololei, suppleant i konventet - "Förslag till ändring av artiklar:III-3"
  08/07/2003      CONV 826/03  Format PDF
 
Resolution framlagd av Lamberto Dini, ledamot av konventet och Filadelfio Basile, suppleant i konventet
  09/07/2003      CONV 825/03  Format PDF
 
Bidrag från Jens-Peter Bonde, ledamot av konventet:"Alla medlemsstater skall ha en kommissionär vardera" med stöd av 118 underskrifter
  27/06/2003      CONV 819/03  Format PDF
 
Bidrag från Luís Queiró, suppleant "Uttalande om utkastet till konstitutionellt fördrag"
  23/06/2003      CONV 818/03  Format PDF
 
Bidrag från Alexandru Athanasiu, ledamot av konventet
  17/06/2003      CONV 816/03  Format PDF
 
Bidrag från Pervenche Berès, Maria Berger, Carlos Carnero Gonzales, Elena Pacotti (suppleant i konventet) - Olivier Duhamel, Ane van Lancker (ledamot av konventet). "Det Europa som vi behöver:den nya federalismens viktigaste krav"
  16/06/2003      CONV 813/03  Format PDF
 
Bidrag från Daniel Valtchev, ledamot av konventet:"Bidrag till Europeiska konventets möte den 11-13 juni 2003"
  12/06/2003      CONV 812/03  Format PDF
 
Bidrag från Regionkommitténs sex observatörer vid konventet om konventsmetoden
  11/06/2003      CONV 810/03  Format PDF
 
Bidrag från Lord Stockton, suppleant i konventet:- "Bekräftelse av målen i Laekenförklaringen"
  16/06/2003      CONV 808/03  Format PDF
 
Bidrag från Timothy Kirkhope, ledamot av konventet:- "Ett förenklande fördrag för en europeisk gemenskap - ett konservativt alternativ till presidiets utkast"
  16/06/2003      CONV 807/03  Format PDF
 
Bidrag från Edmund Wittbrodt, ledamot av konventet och Marta Fogler, suppleant i konventet:"Vår författning har namnet demokrati, emedan den är så gestaltad, att makten icke tillhör ett fåtal utan flera"
  10/05/2003      CONV 806/03  Format PDF
 
Bidrag från Regionkommitténs sex observatörer vid konventet:Förslag till ändringar av artiklarna 18, 31 och 45 i konstitutionen
  16/06/2003      CONV 803/03  Format PDF
 
x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.