Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Louis Michel, ledamot av konventet "Den regionala dimensionen - förslag till angreppssätt"
  07/02/2003      CONV 544/03  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, Gianfranco Fini, Marco Follini, Cristiana Muscardini och Antonio Tajani, ledamöter av konventet, och Filadelfio Guido Basile, Elena Paciotti, Francesco E. Speroni och Valdo Spini, suppleanter i konventet - Förslag till en artikel om de lokala och regionala myndigheternas roll i det framtida konstitutionella fördraget
  06/02/2003      CONV 542/03  Format PDF
 
Bidrag från Elmar Brok, ledamot av konventet "Europeiska unionens befogenheter"
  06/02/2003      CONV 541/03  Format PDF
 
Bidrag från Gisela Stuart, ledamot av konventet - "Mekanismen för tidig varning i praktiken"
  06/02/2003      CONV 540/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - "Den mänskliga värdighetens okränkbarhet och människors rätt till fysisk integritet"
  05/02/2003      CONV 539/03  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini och Marco Follini, ledamöter av konventet "Institutionernas sätt att fungera"
  05/02/2003      CONV 538/03  Format PDF
 
Bidrag från Danny Pieters, suppleant i konventet - "Mot en europeisk modell för social federalism"
  05/02/2003      CONV 537/03  Format PDF
 
Bidrag från Marietta Giannakou, ledamot av konventet - "Tankar om EG-fördragets bestämmelser om folkhälsa"
  04/02/2003      CONV 536/03  Format PDF
 
Bidrag från Jürgen Meyer, ledamot av konventet "Ett socialt Europa"
  04/02/2003      CONV 535/03  Format PDF
 
Bidrag från Hannes Farnleitner, ledamot av konventet, och Gerhard Tusek, suppleant i konventet - "Regioner och kommuner - Ett fundament i den europeiska arkitekturen"
  04/02/2003      CONV 534/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - "Preliminärt utkast till konstitutionellt fördrag"
  04/02/2003      CONV 533/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - "Frihet, säkerhet och rättvisa"
  04/02/2003      CONV 532/03  Format PDF
 
Bidrag från Cristiana Muscardini, ledamot av konventet - om funktionshinder
  04/02/2003      CONV 531/03  Format PDF
 
Bidrag från Erwin Teufel, ledamot av konventet "De regionala och lokala myndigheterna i det konstitutionella fördraget"
  04/02/2003      CONV 530/03  Format PDF
 
Bidrag från Luis Marinho, ledamot av konventet, samt Pervenche Berès och Carlos Carnero Gonzalez, suppleanter i konventet - "De yttersta randområdena:en unik och speciell dimension inom Europa"
  03/02/2003      CONV 527/03  Format PDF
 
Bidrag från Peter Hain, ledamot av konventet - Europa och regionerna
  03/02/2003      CONV 526/03  Format PDF
 
Bidrag från Neil MacCormick, suppleant i konventet:"Nationer utan stat och konventets debatt om regioner"
  31/01/2003      CONV 525/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff och Lamberto Dini, ledamöter av konventet:"Förslag till ett förenat ordförandeskap"
  31/01/2003      CONV 524/03  Format PDF
 
Bidrag från Péter Balázs, ledamot av konventet - "Förslag till ett roterande 'fyrhjulsdrivet' ordförandeskap för rådet"
  31/01/2003      CONV 522/03  Format PDF
 
Bidrag från Teija Tiilikainen, ledamot av konventet - "En ny elit kommer varken att stärka EU:s legitimitet eller dess effektivitet"
  30/01/2003      CONV 521/03  Format PDF
 
Bidrag från Regionkommitténs sex observatörer i konventet "De regionala och lokala myndigheternas roll i den europeiska integrationen"
  30/01/2003      CONV 520/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, Kimmo Kiljunen, Henrik Dam Kristensen, Sören Lekberg och Helle Thorning-Schmidt till diskussionen om ett konstitutionellt fördrag:fackföreningars rätt till gränsöverskridande aktioner och tryggat tillhandahållande av tjänster av allmänintresse i välfärdssamhällets intresse
  28/01/2003      CONV 515/03  Format PDF
 
Bidrag från Teija Tiilikainen, ledamot av konventet, och Antti Peltomäki, suppleant i konventet "EU:s framtid och konventets arbete"
  30/01/2003      CONV 514/03  Format PDF
 
Bidrag från Anne-Maire Sigmund, Göke Frerichs och Roger Briesch, observatörer i konventet "Ekonomisk styrning i Europeiska unionen"
  28/01/2003      CONV 513/03  Format PDF
 
Bidrag från John Bruton, ledamot av konventet, och Pat Carey, suppleant i konventet - "Bidrag till konventet om Europas framtid"
  28/01/2003      CONV 512/03  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.