Home

Bidrag från konventets ledamöter

Bidrag från Claudio Martini, observatör i konventet:"Att införa den regionala och lokala dimension i den europeiska konstitutionen:nödvändiga kopplingar mellan fördragets två delar"
  25/03/2003      CONV 640/03  Format PDF
 
Bidrag från Péter Balázs och József Szájer, ledamöter av konventet, och Neil MacCormick, Péter Eckstein-Kovács och István Szent-Iványi, suppleanter i konventet "Respekt för minoriteter och den europeiska konstitutionella strukturen"
  25/03/2003      CONV 639/03  Format PDF
 
Bidrag från Lamberto Dini, ledamot av konventet - Budgetdisciplin
  25/03/2003      CONV 638/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén, ledamot av konventet:"Allmänhetens tillgång till handlingar och EU-tjänstemäns yttrandefrihet"
  25/03/2003      CONV 637/03  Format PDF
 
Bidrag från Lord Tomlinson, suppleant i konventet:"EU:s budget:Uppbyggnad av en förbättrad kontroll av en sund ekonomisk förvaltning"
  25/03/2003      CONV 635/03  Format PDF
 
Bidrag från Lord Tomlinson, suppleant i konventet:"Förenkling av EU:s budgetförfarande:ett system för att bryta dödlägen"
  25/03/2003      CONV 634/03  Format PDF
 
Bidrag från Timothy Kirkhope, ledamot av konventet:- "Att ge Europaparlamentet initiativrätt:Förslag till en ny europeisk lagstiftningsprocess"
  20/03/2003      CONV 632/03  Format PDF
 
Bidrag från Andrew Duff och Lamberto Dini, ledamöter av konventet, m.fl.:"Konventet och tidsplanen för regeringskonferensen"
  19/03/2003      CONV 626/03  Format PDF
 
Rapport från överhusets EU-utskott framlagd av Lord Tomlinson och Lord Maclennan "Europas framtid:Konstitutionellt fördrag" - utkast till artiklarna 24-43 - nationella parlament och subsidiaritet - de föreslagna protokollen
  17/03/2003      CONV 625/03  Format PDF
 
Bidrag från Oguz Demiralp, ledamot av konventet:"Frågor som debatterades vid det extra plenarmötet den 5 mars 2003"
  14/03/2003      CONV 622/03  Format PDF
 
Bidrag från Alfonso Dastis och Gijs De Vries, ledamöter av konventet:"Förslag i syfte att säkerställa ökad effektivitet i domstolens och förstainstansrättens arbetsmetoder"
  13/03/2003      CONV 620/03  Format PDF
 
Bidrag från John WALLS CUSHNAHAN - "Effektivisering av EU:s utrikespolitik"
  14/03/2003      CONV 615/03  Format PDF
 
Bidrag från Danuta Hübner, ledamot av konventet:- "Avdelning III av utkastet till konstitutionellt fördrag" (artiklarna 8 till 16)
  12/03/2003      CONV 613/03  Format PDF
 
Bidrag från ledamöter av konventet:"Initiativ för införlivande av stadgan om de mänskliga rättigheterna i den europeiska konstitutionen"
  11/03/2003      CONV 607/03  Format PDF
 
Bidrag från Antonio Nazaré Pereira, suppleant i konventet:- "Riktlinjer för parlamentarisk granskning av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP)"
  11/03/2003      CONV 606/03  Format PDF
 
Bidrag från Elena Paciotti, suppleant i konventet:- "Synpunkter på textutkastet till artiklarna 24 och 25 i det konstitutionella fördraget"
  10/03/2003      CONV 605/03  Format PDF
 
Bidrag från Lord Stockton, suppleant i konventet:- "Reformering av den institutionella ramen"
  10/03/2003      CONV 604/03  Format PDF
 
Bidrag från Lena Hjelm-Wallén och Hildegard Puwak, ledamöter av konventet:- "Jämställdhet mellan kvinnor och män"
  10/03/2003      CONV 603/03  Format PDF
 
Bidrag från Dominique de Villepin, ledamot av konventet och Ana Palacio, suppleant i konventet:"För en förstärkning av det operativa polissamarbetet"
  07/03/2003      CONV 600/03  Format PDF
 
Bidrag från flera ledamöter av konventet:- "Hålla de datum för regeringskonferensen som fastställdes i Nice och Laeken"
  07/03/2003      CONV 599/03  Format PDF
 
Rapport från överhusets EU-utskott framlagt av Lord Tomlinson och Lord Maclennan - "Bidrag till konventets arbete"
  06/03/2003      CONV 598/03  Format PDF
 
Bidrag från Erwin Teufel, ledamot av konventet, och Wolfgang Senff, suppleant i konventet:- "Frihet, säkerhet och rättvisa"
  05/03/2003      CONV 597/03  Format PDF
 
Bidrag från Alain Lamassoure, Josef Zieleniec, Irena Belohorská, Jose Borrell Fontelles, Proinsias de Rossa, Andrew Duff, Ben Fayot, Kimmo Kiljunen, René Van Der Linden, Hanja Maij-Weggen, Alojz Peterle, Anne Van Lancker, ledamöter av konventet, och Filadelfio Guido Basile, Mihael Brejc, Carlos Carnero González, Piia-Noora Kauppi, Lord Robert Maclennan of Rogart, Marie Nagy, Nicolas Schmit, Adrian Severin, Istvan Szent-Ivanyi, Androula Vassiliou, suppleanter i konventet, samt Roger Briesch, Emilio Gabaglio, Claude Du Granrut, observatörer vid konventet "Bidrag till konventets arbete"
  03/03/2003      CONV 596/03  Format PDF
 
Bidrag från Ana Palacio och Peter Hain, ledamöter av konventet:"Unionens institutioner"
  28/02/2003      CONV 591/03  Format PDF
 
Bidrag från flera ledamöter av konventet:- "Förutsättningar och principer för reform av EU:s institutioner"
  28/02/2003      CONV 590/03  Format PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.