Home


Utkast till fördrag om upprättande
av en konstitution för Europa
(18.07.2003)
Rapport från konventets ordförandeskap till Europeiska rådets ordförande (18.07.2003)
Romförklaringen - Valéry Giscard d'Estaing, Europeiska Konventets Ordförande (18.07.2003)Europeiska konventet avslutade sitt arbete den 10 juli 2003,
men konventets webbplats är öppen för konsultation
även i fortsättningen.

Innehållet uppdaterades senast den 31 juli 2003.

Webbplatsen Futurum är öppen för medborgare,
föreningar och organisationer som önskar
följa debatten om Europas framtid.
Diffusion du film-documentaire
'CONVENTION'
Un film documentaire réalisé par
Sergio Ghizzardi et Patrick Delfosse
Sur la 2 (RTBF) le 29 avril à 20h30
TV5 le 30/4 à 0h