Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

AVDELNING IV: Unionens Institutioner

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Ernâni Lopes, Maria Eduarda Azevedo, António Nazaré Pereira, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of title by Ernâni Lopes, Maria Eduarda Azevedo, António Nazaré Pereira, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of title by Mr. Ján Figeľ, member, Slovak Parliament
- Suggestion for amendment of title by M. Attalides
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)