Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 4 - Gemensamma bestämmelser för unionens institutioner och organ

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Mr Göran Lennmarker
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena HJELM-WALLÈN government representative and Mr Kenneth Kvist and Mr Ingvar Svensson national parliament representatives.
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr : Voggenhuber, Wagener, MacCormick, Lichtenberger, Nagy
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by Mr. Lamberto Dini (member) and Mr. Filadelfio Basile (Alternate)
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by Mr Michael Frendo
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)