Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 5 - Räddningstjänst

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by Alberto Costa - Member - Guilherme d’Oliveira Martins - Alternate
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Joschka Fischer
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)