Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Underavsnitt 1 - Bestämmelser för företag

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur Ben Fayot
- Suggestion for amendment of subsection by Joachim Wuermeling
- Suggestion for amendment of subsection by Voggenhuber, Wagener, MacCormick, Lichtenberger, Nagy
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Elena Paciotti, Pervenche Berès, Maria Berger, Helle Thorning-Schmidt, Olivier Duhamel, Linda McAvan, Luis Marinho, Carlos Carnero, Anne Van Lancker, Caspar Einem, Vytenis Andriukaitis, Adrian Severin, Jürgen Meyer, Ben Fayot, Claudio Martini, Proinsias De Rossa, Robert Badinter
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Proinsias De Rossa
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of subsection by Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment of subsection by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of subsection by Voggenhuber, Wagener, Nagy, MacCormick
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Madame Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Helle Thorning-Schmidt, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Berger, Caspar Einem
- Suggestion for amendment of subsection by Emilio GABAGLIO
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Madame Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Helle Thorning-Schmidt, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Maria Berger, Caspar Einem
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)