Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

AVDELNING V: Utövande av unionens befogenheter

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by Mr. Adrian Severin
- Suggestion for amendment of title by BROK; ALMEIDA GARRETT; ALONSO; ALTMAIER; AZEVEDO; BASILE; BREJC; CISNEROS; CUSHNAHAN; DOLORES; FOGLER; FRENDO; GIANNAKOU; KAUPPI; KELAM; KELEMEN; KORHONEN; KRASTS; KROUPA; KUTZKOVA; LAMASSOURE; LENNMARKER; LEQUILLER; MAIJ-WEGGEN; MLADENOV; NAZARE-PEREIRA; PIKS; RACK; SANTER; STYLIANIDIS; SZAJER; TAJANI; TEUFEL; VAN DER LINDEN; VAN DIJK; WITTBRODT; WÜRMELING; ZILE
- Suggestion for amendment of title by M. Louis Michel, M. Karel de Gucht, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of title by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of title by Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Suggestion for amendment of title by M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Ms. C.du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of title by M. Pierre LEQUILLER, Membre
- Suggestion for amendment of title by Dominique de VILLEPIN
- Suggestion for amendment of title by Ms Irena Belohorska, Mr Ivan Korcok, Mr Jan Figel and Mr Juraj Migaš (Slovak Republic)
- Suggestion for amendment of title by Ms Irena Belohorska, Mr Ivan Korcok, Mr Jan Figel and Mr Juraj Migaš (Slovak Republic)
- Suggestion for amendment of title by Mr Kirkhope MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)