Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Underavsnitt 4 - Kommissionen

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, STOCKTON, SZAJER, TEUFEL, VAN DER LINDEN, VILEN, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur Pierre Lequiller, Président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale française.
- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Cristiana MUSCARDINI
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL,FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA,MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, STOCKTON, SZAJER, TEUFEL, VAN DER LINDEN, VILEN, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Dick Roche
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes.
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)