Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 42 : Solidaritetsklausul

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Proposition d'amendement déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Proposition d'amendement déposée par Messieurs Santer, Helminger et Fayot (Titulaires, Luxembourg) et M. Schmit (Suppléant, Luxembourg)
- Proposition d'amendement déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
- Suggestion for amendment by Mr Kiljunen
- Suggestion for amendment by Mr. Esko HELLE
- Suggestion for amendment by Jens-Peter Bonde, Esko Seppanen and Jan Zahradil
- Suggestion for amendment by Ms GIANNAKOU Marietta , Mr. AVGERINOS Paraskevas, Mr. BROK Elmar Members and Mr. STYLIANIDIS Evripidis, alternate
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier, membre suppléant de la Convention
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Proposition d'amendement déposée par M. Dominique de Villepin
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment by John Gormley
- Suggestion for amendment by Mr Hannes FARNLEITNER
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, Mr Kenneth Kvist and Mr Ingvar Svensson, national parliament representatives
- Suggestion for amendment by Voggenhuber, Lichtenberger, Wagener
- Suggestion for amendment by David Heathcoat-Amory, Earl of Stockton MEP
- Suggestion for amendment by Esko Seppänen
- Suggestion for amendment by Dick Roche
- Suggestion for amendment by Robert Maclennan
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment by Mr Hain
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)