Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 52: Budgetmässiga och finansiella principer

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by Mr Hannes FARNLEITNER
- Suggestion for amendment by BROK; SANTER; STYLIANIDIS; SZAJER; TUSEK; VAN DER LINDEN; ALMEIDA GARRETT; ALTMAIER; AZEVEDO; CUSHNAHAN; DEMETRIOU; FOGLER; FRENDO; GIANNAKOU; KAUPPI; KELAM; KELEMEN; KORHONEN; KRASTS; KROUPA; KUTZKOVA; MAIJ-WEGGEN; MLADENOV; NAZARE-PEREIRA; PIKS; RACK; VAN DIJK; WITTBRODT; ZIELENIEC; ZILE
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Peeter Kreitzberg, Mr Agirdas Gricius, Mr Puiu Hasotti, Mr Zekeriya Akçam and Mr Eugenijus Maldeikis; and Alternate Members: Lord Robert Maclennan of Rogart, Mr Nesrin Uzun, Mr Marios Matsakis, Mrs Androula Vassiliou, Mr Istvan Szent-Ivanyi, Mr Péter Eckstein-Kovacs, Mr Ibrahim Ozal and Mr Gintautas Sivickas
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Peeter Kreitzberg, Mr Agirdas Gricius, Mr Puiu Hasotti, Mr Zekeriya Akçam and Mr Eugenijus Maldeikis; and Alternate Members: Lord Robert Maclennan of Rogart, Mr Nesrin Uzun, Mr Marios Matsakis, Mrs Androula Vassiliou, Mr Istvan Szent-Ivanyi, Mr Péter Eckstein-Kovacs, Mr Ibrahim Ozal and Mr Gintautas Sivickas
- Suggestion for amendment by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen, Esko Helle
- Proposition d'amendement déposée par M. Olivier DUHAMEL, M. Caspar EINEM, Mme Linda McAVAN, M. Luis MARINHO, Mme Anne VAN LANCKER, Mme Pervenche BERÈS, Mme Maria BERGER, M. Carlos CARNERO, Mme Elena PACIOTTI, Mme Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, Mr Göran Lennmarker, Mr Kenneth Kvist and Mr Ingvar Svensson, national parliament representatives
- Suggestion for amendment by Edmund Wittbrodt, Marta Fogler
- Suggestion for amendment by Mr FARNLEITNER
- Suggestion for amendment by Mr David Heathcoat-Amory
- Proposition d'amendement déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
- Suggestion for amendment by Caspar Einem, Maria Berger
- Suggestion for amendment by The Earl of Stockton
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Proposition d'amendement déposée par M. Dominique de VILLEPIN
- Suggestion for amendment by Ms. Danuta Hübner
- Suggestion for amendment by Joachim Wuermeling
- Suggestion for amendment by Timothy Kirkhope MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)