Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 10: Unionsrätten

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Mr. Poul Schlüter
- Suggestion for amendment by Linda McAvan
- Suggestion for amendment by Mr Göran Lennmarker
- Proposition d'amendement déposée par MM. O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment by Ms Danuta Hübner
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment by Mr Hain
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)