Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


PROTOKOLL OM EUROGRUPPEN

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of protocol by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of protocol by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of protocol by Ms / Mr : Voggenhuber, Wagener, Nagy, MacCormick
- Suggestion for amendment of protocol by Ms / Mr : Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of protocol by Dick Roche
- Suggestion for amendment of protocol by Mr Hain
- Suggestion for amendment of protocol by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of protocol by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of protocol by MME PERVENCHE BERÈS, ANNE VAN LANCKER, OLIVIER DUHAMEL, LUIS MARINHO, ELENA PACIOTTI, CARLOS CARNERO, ADRIAN SEVERIN, JÜRGEN MEYER, HELLE THORNING-SCHMIDT, BEN FAYOT, CLAUDIO MARTINI, PROINSIAS DE ROSSA
- Suggestion for amendment of protocol by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of protocol by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à protocole déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of protocol by Dick Roche
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)