Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Underavsnitt 6 - Revisionsrätten

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg and Mr Göran Lennmarker, national parliament representatives.
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)